Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Här finner du Tillväxt Norra Bohusläns samlade arkiv. Här finns samlade minnesanteckningar, rapporter, ansökningar, medieklipp, referat från möten och andra aktiviteter med mera. Projektspecifika rapporter och dokument finner du under respektive satsnings sida, under ”satsningar” i menyn.

Rapporter
Här hittar du slutrapporterna från de projekt som Tillväxt Norra Bohuslän driver.

Protokoll
Här finns samtliga mötesprotokoll från Tillväxt Norra Bohusläns styrgruppsmöten.

Interna Styrdokument
Under Interna styrdokument finns strategiska dokument som rör organisationen och de olika projekten så som verksamhetsplaner och handlingsplaner.

Under externa styrdokument
Här finner du dokument som organisationen behöver förhålla sig till, så som exempelvis  lagar och förordningar, nationella strategier och mål.

2019-10-08 Slutrapport - kortversion - mub
Filstorlek: 860 KB, Uppladdad: 2019-10-08 16:47:10, Filtyp: pdf
2019-10-08- Rapport Kunskapsturism - Delrapport 3
Filstorlek: 27 MB, Uppladdad: 2019-10-08 16:47:09, Filtyp: pdf
2019 - Innovationsarenor för turism
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2019-09-27 14:51:13, Filtyp: pdf
2019 - Scary seafood webb
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2019-05-27 14:50:01, Filtyp: pdf
2019 - Scary seafood
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2019-05-10 15:48:31, Filtyp: pdf
2019-04-02- Slutrapport Marina Livsmedel
Filstorlek: 4 MB, Uppladdad: 2019-04-04 15:47:29, Filtyp: pdf
2019 - Kraff och Jernsand, Digitalisering samskapande och innovation
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2019-03-25 11:08:49, Filtyp: pdf
2019-03-06-Rapport kunskapsturism
Filstorlek: 6 MB, Uppladdad: 2019-03-06 13:54:19, Filtyp: pdf
2018-04-30- Rapport Skärgårdstrafik
Filstorlek: 5 MB, Uppladdad: 2018-03-14 16:54:23, Filtyp: pdf
2018-03-09-Kortversion Slutrapport Granitkusten Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 6 MB, Uppladdad: 2018-03-13 17:44:50, Filtyp: pdf
2018-03-09-Slutrapport Granitkusten Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 12 MB, Uppladdad: 2018-03-13 17:43:32, Filtyp: pdf
2016-05-20 Rapport förstudie Blå affärsutveckling
Filstorlek: 829 KB, Uppladdad: 2017-05-17 15:22:13, Filtyp: pdf
2016-12-05 Omvärldsperspektiv
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2017-01-25 09:27:49, Filtyp: pdf
2015-01-28 Rapport Kunskapsdagen Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 921 KB, Uppladdad: 2015-01-28 09:31:38, Filtyp: pdf
2013-11-12 Slutrapport Ren och attraktiv kust
Filstorlek: 8 MB, Uppladdad: 2014-12-22 12:50:04, Filtyp: pdf
2008-04-07 Marint områdesskydd Västra Götalands Län
Filstorlek: 4 MB, Uppladdad: 2014-04-09 10:55:31, Filtyp: pdf
2008-04-07 Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2014-04-09 10:45:38, Filtyp: pdf
2007- Samverkan kring vattenfrågor och kommunernas roll
Filstorlek: 9 MB, Uppladdad: 2014-04-07 11:12:22, Filtyp: pdf
2003 - Regional utveckling och attraktionskraft i Norra Bohuslän
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2014-04-07 11:08:29, Filtyp: pdf
2003 - Effekter av en förbättrad Europaväg 6 i Norra Bohuslän
Filstorlek: 901 KB, Uppladdad: 2014-04-07 11:05:43, Filtyp: pdf
2002-10-25 Framtidens boende i norra Bohuslän
Filstorlek: 149 KB, Uppladdad: 2014-04-07 11:00:45, Filtyp: pdf
2018-10-15-Protokoll Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 301 KB, Uppladdad: 2018-11-12 20:17:26, Filtyp: pdf
2018-09-03 Protokoll Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 178 KB, Uppladdad: 2018-10-10 08:54:14, Filtyp: pdf
2018-06-29 Protokoll Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 189 KB, Uppladdad: 2018-08-07 16:13:59, Filtyp: pdf
Juni 2018 - Tillväxt Norra Bohuslän diskussionsunderlag
Filstorlek: 528 KB, Uppladdad: 2018-08-07 16:11:51, Filtyp: pdf
2018-06-11 Utvärdering MUB styrgrupp
Filstorlek: 504 KB, Uppladdad: 2018-08-07 16:09:50, Filtyp: pdf
2018-06-11 Maritim utveckling i Bohuslän - Renee dragning styrgrupp
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2018-08-07 16:07:36, Filtyp: pdf
2018-06-11 Leader Tillväxt Norra Bohuslän styrgrupp
Filstorlek: 774 KB, Uppladdad: 2018-08-07 16:04:22, Filtyp: pdf
2018-06-11 Protokoll styrgrupp - Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 180 KB, Uppladdad: 2018-08-07 16:02:57, Filtyp: pdf
Verksamhetsplan Tillväxt Norra Bohuslän 2018
Filstorlek: 746 KB, Uppladdad: 2018-06-18 17:07:08, Filtyp: pdf
Verksamhetsberättelse 2017 - Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2018-06-18 17:06:31, Filtyp: pdf
Utfall 2017 ekonomi uppdaterad
Filstorlek: 669 KB, Uppladdad: 2018-06-18 17:05:54, Filtyp: pdf
2018-04-23 Protokoll Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 182 KB, Uppladdad: 2018-06-18 17:02:50, Filtyp: pdf
2018-04-11 Budget ostronfisketurism i Bohuslän
Filstorlek: 257 KB, Uppladdad: 2018-06-18 17:02:38, Filtyp: pdf
2018-04-11 Ansökan ostronfisketurism
Filstorlek: 91 KB, Uppladdad: 2018-06-18 17:02:30, Filtyp: pdf
2018-01-29 - Protokoll Tillväxt norra Bohuslän
Filstorlek: 403 KB, Uppladdad: 2018-02-07 19:05:04, Filtyp: pdf
2018-01-15-protokoll tillvaxt norra bohuslan
Filstorlek: 68 KB, Uppladdad: 2018-01-18 17:00:48, Filtyp: pdf
2017-12-15-Protokoll Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 286 KB, Uppladdad: 2017-12-20 15:55:31, Filtyp: pdf
2017-10-16 Protokoll Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 282 KB, Uppladdad: 2017-10-30 15:12:17, Filtyp: pdf
2017-09-04 Protokoll Tillväxt Norra Bohuslän
Filstorlek: 265 KB, Uppladdad: 2017-09-11 14:07:21, Filtyp: pdf
2017-09-04 Bilaga 4 - Uppföljning och utvädering Leader
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2017-09-11 14:07:04, Filtyp: pdf
2017-09-04 Bilaga 3 - Skrivelse lantmäteriet
Filstorlek: 467 KB, Uppladdad: 2017-09-11 14:06:46, Filtyp: pdf
2017-09-04 Bilaga 2 - Maritim utveckling i Bohuslän
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2017-09-11 14:06:38, Filtyp: pdf
2017-09-04 Bilaga 1 - Fiskeuppropet 28juni 2017
Filstorlek: 258 KB, Uppladdad: 2017-09-11 14:06:25, Filtyp: pdf
2017-06-12 Protokoll Lysekil kommunhuset
Filstorlek: 253 KB, Uppladdad: 2017-06-15 13:57:44, Filtyp: pdf
2017-05-12 Protokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2017-05-30 13:50:11, Filtyp: pdf
2017-01-31 Protokoll styrgruppsmöte
Filstorlek: 68 KB, Uppladdad: 2017-05-23 14:17:40, Filtyp: pdf
2017-01-23 Protokoll styrgruppsmöte
Filstorlek: 117 KB, Uppladdad: 2017-05-23 14:15:42, Filtyp: pdf
2017-04-24 Protokoll styrgruppsmöte
Filstorlek: 270 KB, Uppladdad: 2017-05-23 14:11:14, Filtyp: pdf
2016 - Bilaga översiktsbudget och utfall med noter
Filstorlek: 569 KB, Uppladdad: 2017-05-23 14:11:06, Filtyp: pdf
2016-12-05 Protokoll styrgrupp (ej justerat)
Filstorlek: 277 KB, Uppladdad: 2017-01-25 09:29:38, Filtyp: pdf
2016-10-10 - Protokoll
Filstorlek: 133 KB, Uppladdad: 2017-01-25 09:29:04, Filtyp: pdf
2016-10-10 - Protokoll
Filstorlek: 253 KB, Uppladdad: 2017-01-25 09:28:31, Filtyp: pdf
2016-09-05 - Styrgruppsmöte TNB Protokoll
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2016-10-12 14:40:35, Filtyp: pdf
2016-06-13 - Styrgruppsmötesprotokoll
Filstorlek: 26 MB, Uppladdad: 2016-07-20 15:54:01, Filtyp: pdf
2016-05-17 - Styrgruppsmöte-protokoll
Filstorlek: 21 MB, Uppladdad: 2016-05-25 09:00:50, Filtyp: pdf
2016-02-18 - Styrgruppsmöte protokoll
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2016-03-02 16:34:13, Filtyp: pdf
Bilaga, Mötestider styrgrupp Tillväxt norra Bohuslän 2016
Filstorlek: 36 KB, Uppladdad: 2016-01-25 14:42:31, Filtyp: pdf
2015-12-07 - Bilaga Ren o Attraktiv kust
Filstorlek: 601 KB, Uppladdad: 2016-01-25 14:37:50, Filtyp: pdf
2015-12-07 - Bilaga MKUB
Filstorlek: 746 KB, Uppladdad: 2016-01-25 14:36:21, Filtyp: pdf
2015-12-07 - Protokoll styrgruppsmöte
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2016-01-25 14:33:45, Filtyp: pdf
2015-09-07 - Bilaga.Tillväxt NB-Maritim utvecklingsaren i Bohuslän
Filstorlek: 217 KB, Uppladdad: 2015-12-16 18:07:26, Filtyp: pdf
2015- 09-07 - Protokoll styrgruppsmöte
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2015-12-16 18:05:08, Filtyp: pdf
2015-06-15 - Styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2015-09-21 12:05:12, Filtyp: pdf
2015-03-13 - Bilaga 3 till styrgruppsprotokoll 13 april 2015
Filstorlek: 21 KB, Uppladdad: 2015-09-21 11:59:37, Filtyp: docx
2015-04-13 - Bilaga 2 till styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 17 KB, Uppladdad: 2015-09-21 11:57:50, Filtyp: docx
2015-04-13 - Bilaga 1 till styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 161 KB, Uppladdad: 2015-09-21 11:51:17, Filtyp: pdf
2015-04-13 - Styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2015-09-21 11:48:58, Filtyp: pdf
2015-01-26 - Protokoll
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2015-09-21 11:43:41, Filtyp: pdf
2014-12-08 - Bilaga 2 till protokoll
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2015-05-04 12:20:05, Filtyp: pdf
2014-12-08 - Bilaga 1 till protokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2015-05-04 12:18:35, Filtyp: pdf
2014-12-08 - Styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2015-05-04 12:10:42, Filtyp: pdf
2014-09-08 - Bilaga 2 till Styrgruppsprotokoll Brevsvar t LST
Filstorlek: 463 KB, Uppladdad: 2014-11-21 13:41:29, Filtyp: docx
2014-09-01 - Bilaga 1 till Styrgruppsrapport / Samverkansplan
Filstorlek: 123 KB, Uppladdad: 2014-11-21 13:21:13, Filtyp: pdf
2014-09-08 - Styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-11-14 16:19:37, Filtyp: pdf
2014-01-27 - Styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-06-24 09:03:59, Filtyp: pdf
Förslag till kommunerna - ett enat bohuslän avsiktsförklaring kring besöksnäringen
Filstorlek: 321 KB, Uppladdad: 2014-06-24 09:03:49, Filtyp: pdf
2014-04-07 - Styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-05-20 10:55:38, Filtyp: pdf
2014-04-07 - Bilaga 2 till styrgruppsprotokoll / Kommunikationsplan blå ÖP mars 2014
Filstorlek: 866 KB, Uppladdad: 2014-05-20 10:55:28, Filtyp: pdf
2013-12-09 - Styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-04-07 12:29:37, Filtyp: pdf
2013-12-09 - Bilaga till styrgruppsprotokoll, Översyn av det utökade strandskyddet
Filstorlek: 4 MB, Uppladdad: 2014-04-07 11:29:53, Filtyp: pdf
2013-11-06 - Styrgruppsprotokoll
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-04-07 11:29:30, Filtyp: pdf
2013-10-14 - Protokoll Styrgrupp
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-02-18 15:27:05, Filtyp: pdf
2013-09-09 - Protokoll Styrgrupp
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-02-18 14:35:05, Filtyp: pdf
2013-06-17 - Protokoll Styrgrupp
Filstorlek: 581 KB, Uppladdad: 2014-02-18 14:32:04, Filtyp: pdf
2013-04-08 - Protokoll Styrgrupp
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-02-18 14:30:03, Filtyp: pdf
2013-01-21 - Protokoll Styrgrupp
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-02-18 14:27:03, Filtyp: pdf
gemensam evenemangsstrategi tillvaxt norra bohuslan 2018-2022
Filstorlek: 333 KB, Uppladdad: 2019-07-05 11:18:06, Filtyp: pdf
Samhällsnyttan med TNB.doc
Filstorlek: 173 KB, Uppladdad: 2018-06-21 09:33:27, Filtyp: pdf
Verksamhetsplan Tillväxt Norra Bohuslän 2017
Filstorlek: 735 KB, Uppladdad: 2017-08-08 14:15:39, Filtyp: pdf
Blå ÖP planbeskrivning SAMRÅD 2017-03-08
Filstorlek: 29 MB, Uppladdad: 2017-05-23 13:44:35, Filtyp: pdf
Blå ÖP Programsamrådsredogörelse
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2017-05-23 13:44:10, Filtyp: pdf
2016-12-01_Antagen-Maritim-Näringslivsstrategi_Del-1
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2017-05-23 13:40:18, Filtyp: pdf
Verksamhetsberättelse tnb 2016-justerad
Filstorlek: 839 KB, Uppladdad: 2017-05-23 13:39:04, Filtyp: pdf
Översiktsbudget Tillväxt Norra Bohuslän 2017-12-04
Filstorlek: 521 KB, Uppladdad: 2017-01-25 09:33:16, Filtyp: pdf
Mötestider styrgrupp Tillväxt Norra Bohuslän 2017
Filstorlek: 9 KB, Uppladdad: 2017-01-25 09:25:25, Filtyp: pdf
Strategiplan version 1 år 2006
Filstorlek: 326 KB, Uppladdad: 2014-02-18 16:24:29, Filtyp: pdf
Strategiplan version 2 - 2009
Filstorlek: 3 MB, Uppladdad: 2014-02-18 15:24:30, Filtyp: pdf
Strategiplan besök och turismnäring 2009
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2014-02-18 15:22:28, Filtyp: pdf
Gemensam handlingsplan besöksnäring 2009-2010
Filstorlek: 3 MB, Uppladdad: 2014-02-18 15:20:27, Filtyp: pdf
Strukturplanbohus 2010-02-18
Filstorlek: 4 MB, Uppladdad: 2014-02-18 15:15:30, Filtyp: pdf
gemensam evenemangsstrategi tillvaxt norra bohuslan 2018-2022
Filstorlek: 333 KB, Uppladdad: 2019-07-05 11:18:06, Filtyp: pdf
Natur och kulturturism
Filstorlek: 232 KB, Uppladdad: 2014-02-18 15:00:28, Filtyp: pdf
Uppdaterad av Bozzanova | 5 juli 2019