Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Lars Björneld, ordförande i Leader Ranrike och Jan-Erik Larsson, närings- och landsbygdsutvecklare, Munkedals kommun

Lars Björneld återkopplade till ambitionerna med nya PBL och en mer strategisk samhällsplanering. Frågan är hur landsbygden och landsbygdsprogrammet kan komma in i ÖP med tanke på nya PBL, undersökningar visar att en stor andel av Sveriges kommuner de facto inte tar landsbygdprogrammets fokus i sin översiktsplanering. Björneld redogjorde därefter för en nationell utredning som studerat hur landsbygdsperspektivet behandlats i kommunal översiktsplanering. De goda exempel som valts ut karaktäriseras av underifrånperspektivet, samt av att man delat upp/avgränsat arbetet. Exemplen finns publicerade på Jordbruksverkets webb, www.jordbruksverket.seExempel på goda exempel är Tjörns kommun där man genom metoden ”cultural planning” bland annat haft fokus på närodlat, och där översiktsplanen styr mot säkrade förutsättningar för lokal matproduktion. Ett annat exempel är Olofströms kommun där ett utvecklingsprogram bildar underlag för ÖP. Även Tranemo har använt denna tågordning. ”Fysisk planering användas här som ett verktyg för att genomföra utvecklingsambitionerna”, konstaterade Lars Björneld som också påpekade att Leader kan vara ett sätt att delfinansiera/genomföra utvecklingsprojekt.

Jan-Erik Larsson – närings- och landsbygdsutvecklare i Munkedals kommun
gav ett konkret exempel på politik för landsbygdsutveckling genom att beskriva utvecklingen i hemkommunen. Lokala utvecklingsgrupper, fadderpolitiker, landsbygdsråd 1-2 ggr per år + en anställd landsbygdsutvecklare, lyftes fram som exempel på åtgärder.”Kommunal service i alla kommundelar och ett politiskt antaget mål om landsbygdsutveckling är andra bevis för viljan att utveckla landsbygden och ett skäl till att Munkedal nyligen utsett till nationell pilotkommun för att fortsätta utveckla service på landsbygden”, fortsatte Larsson.Kommunen har också antagit en it-infrastrukturplan för fiberkabel på landsbygden. Man driver även en rad projekt för ökad attraktivitet. Exempel är Dingle Horse, IKON-projektet liksom ungdomsprojektet Stugan. ”Vi bedriver ett aktivt planarbete och har gjort en kartläggning av servicetillgänglighet i alla kommundelar. Vi gör mycket rätt och jobbar hårt, men frågan om byggande och boende på landsbygden kräver en särskild analys”, sade Larsson som utryckte förhoppningar om dagen.

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014