Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll
bild-bakgrund-syfte

Elsie Hellström, processledare för Tillväxtsekretariatet, norra Bohuslän och Krister Olsson, verksamhetsledare för Leader Ranrike

Elsie Hellström, beskrev frågan om byggande och boende som en tillväxtfråga med många dimensioner. Det handlar om nybyggnation och tillgång till ett varierat utbud av bostäder, men också om balans mellan bevarande och utveckling. ”Hur skapar vi förutsättningar för byggande utan att riskera de värden som Bohuslän lever av, sin rika natur- och kulturmiljö?”, frågade Hellström som fortsatte: ”Hur kan vi flytta delar av exploateringstrycket från kusten mot inlandet och hur planerar och styr vi konkret mot helårsboende?”

”Vi vet sedan tidigare att antalet bostäder ökar i våra kommuner, men befolkningen ökar inte i samma takt. Samtidigt finns vi i en dynamisk och attraktiv region, mitt mellan storstäderna Oslo och Göteborg. Hur kan vi utnyttja det geografiska läget och varför ser det ut som det gör.”

Krister Olsson, berättade om Leader som arbetsmodell för att utveckla landsbygdens ekonomi och kopplingen till boendet. En förutsättning för en växande ekonomi på landsbygden är givetvis att det finns tillgång till bostäder.

Ensidighet i bostadsutbudet beskrivs i Leader Ranrikes utvecklingsplan som en av områdets svagheter. Rekommendationen till mötesdeltagarna var att i boendeplaneringen också analysera frågorna: Vad är grundvalen för en livskraftig bygd?, Varför vill människor bo här?, och Varför vill människor starta företag här?

Olsson förtydligade också att den nu aktuella konferensen genomförs inom ramen för ett Leader-projekt med namnet ”Nya bostäder norra Bohuslän”. Syftet är att ta fram diskussions- och beslutsunderlag via möten mellan samhällsföreningar, exploatörer, forskare, politiker, planerare mfl. Man vill också under projekttiden få till en mötesplats för privata och offentliga aktörer inom bostadsbranschen som kan bidra till samverkan för ökat bostadsbyggande i norra Bohuslän.

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014