Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

bild-politisk-vilja-lokal-och-nationell-niva

Lars Tysklind – riksdagsledamot (fp)

”Man kan konstatera att det byggs för lite, och att det har varit så länge. Bostadspolitik konstaterades vara ett komplext område, inriktningen för politiken på riksplanen är att skapa långssiktigt stabila regelverk för byggande och boende. Staten har också till uppgift också att skapa neutralitet/balans mellan upplåtelseformerna. Det utreds för närvarande om hyresrätten är missgynnad.

Ett led i arbetet är nya PBL med avsikt att förenkla. Revideringen av strandskyddslagstiftning är ett annat spår – här ser regeringen nu över resultatet. Det är definitivt regeringens ambition att underlätta för byggande på landsbygden, även i områden med låga marknadsvärden.”

Roland Karlsson – ledamot i Regionala utvecklingsnämnden

Redogjorde för Västra Götalandsregionens roll som paraply för 49 kommuner och pekade på betydelsen av bra infrastruktur. En faktor där de statliga medlen är avgörande för utvecklingen. Regionen ansågs ha en viktig roll i uppdraget för utveckling i skärgård och landsbygd. Det är nu dags att börja tänka bortom storstadsprioriteringarna om landsbygden ska ha en framtid.

Peter Hemlin– Sotenäs bostäder

”Sotenäs kommun har låg arbetslöshet, bra skola och äldreomsorg. Men vi har väldigt dåliga vägar. Vi skulle kunna ha varit ett eldorado för cykelturism etc med bättre infrastruktur. Vi tar just nu fram en ny bostadsförsörjningsplan, faktadel finns på kommunens webbplats. Delaktighet bland medborgarna eftersträvas. Vi har byggt kommunala lägenheter och bygger ytterligare – mer än 400 nya lägenheter planeras inom mandatperioden. Sotenäs bostäder tar ett ansvar, men den privata marknaden måste göra det stora jobbet.”

Anders Olsson, ordf AB Strömstadsbyggen

”Hur svårt kan det vara? I Strömstad har vi en bostadskö på cirka 8-900 pers. Cirka hälften kan anses vara aktiv. Lång färdigställandetid från projektering till inflyttning samt ogynnsamt skatte- och kostnadsläge är hinder för byggandet. Kostnadsläge och hyresnivå harmonierar inte. Processen att skapa lägenheter i attraktiva områden blir alltför komplicerad och alltför dyr. Det är ett bekymmer att regelverk på regional och lokal nivå (parkeringsnormer och annat) lägger krokben för lokala ambitioner.”

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014