Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll
bild-alla-ska-bidra-till-tillvaxt

Martin Olausson, diverseutredare

Martin Olausson knöt in boendefrågorna i ett vidare tillväxtperspektiv och konstaterade att samhällsplanering och bostadsbyggande är centrala frågor i allt tillväxtarbete. Men vad menar vi med tillväxt? ”Att vi lär och utvecklas”, summerade Martin Olausson som redogjorde för statistik som visade att värdet av det vi arbetar ökat över tid. Han konstaterade att tillväxt är ett positivt laddat ord, men att det också handlar om att tillväxten måste vara hållbar på lång sikt.

Förutsättningarna för tillväxt och utveckling i norra Bohuslän beskrevs som goda, inte minst med tanke på närheten till storstadsregioner i norr och söder. ”Om inte denna spännande del av Sverige kan vara med och bidra till tillväxten så vore det konstigt, löd omdömet”

Något universalrecept för tillväxt konstaterades inte finnas, ansträngningarna måste anpassas till de lokala förutsättningarna. ”Uppgiften blir att locka till sig kompetens, arbetskraft och invånare. Men det handlar inte bara om att locka nya, utan också om att behålla rätt kompetens”, sade Olausson som menade att platsens attraktivitet kommer att spela en nyckelroll för kommunernas framgång. I ett större perspektiv ventilerades att även utbildningssystemet måste tänka till, kanske måste studietiden komprimeras och tydligare incitament för ett tidigare inträde på arbetsmarknaden skapas.

Vad kan en kommun göra för att stärka sin attraktivitet? Företagen är en motor, men kommuner och regionerna måste hjälpas åt att skapa de nödvändiga förutsättningarna för företagen.

”Kommunens viktigaste verktyg är det kommunala planmonopolet och möjligheten att styra samhällsplaneringen. Det är nu viktigare än någonsin att koppla ihop utvecklingsplanering med fysisk planering. Liksom att koppla samman dem med finansiella och strukturella flöden som Leader och andra områdesstöd”, sade Olausson.

”Det är också viktigt att fundera över den geografiska räckvidden, vad som är rimligt att planera för. Kommuner i samverkan måste vara klara över vad som är vitsen med samverkan. ”Tydligt fokus i samhällsplaneringen konkretiserar tillväxtarbetet”, menade Olausson som flaggade för Myndigheten för tillväxtanalys kommande rapport om kopplingen mellan fysisk planering och hållbar tillväxt (aviserad i feb 2013).

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014