Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

bilder-hinder-och-mojligheter

Göran Karlsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland

”Länsstyrelsen vill vara en proaktiv part i översikts- och detaljplanearbetet. Utmaningen i vårt område är att få fram bostäder för permanentboende. Det är tydligt att det finns en brist på hyresrätter i norra Bohuslän. Vi måste gå från bostadsförsörjning mot boendeplanering och lägga in ett socialt perspektiv i arbetet. Det är också viktigt att lyfta in frågan på den politiska dagordningen så att alla aktörer vet vad som är kommunens ambition och hur man vill växa.”

Markus Erlandsson – Erlandssons bygg

”Krångliga planprocesser, osäkerheter och överdriven hänsyn bromsar. Vi efterlyser ökad tydlighet, offensiv markpolitik och starkare styrning mot målet – att skapa nya bostäder. Kommuner och andra aktörer kan bidra genom att skapa nytta för bostadsbolaget (säkerställa jobb för arbetskraft) genom en långsiktig planering och tydligt fokus. Infrastrukturen är viktig – ur ett Göteborgsperspektiv är det uppenbart att du bor bättre här uppe, i norra Bohuslän finns otroliga kvaliteter och möjligheter.”

Torbjörn Sjögren – fastighetsägarna

”Viljan att bidra till en positiv utvecklingen finns bland hyresvärdarna, men förutsättningarna behöver förbättras. Systemet behöver trimmas bland annat genom förbättrade skattemässiga förutsättningar för hyresrätter. Med dagens kostnadsläge, avgifter för VA etc är det svårt få ekonomi i bygge av hyresrätter. Samtidigt är hyresrätterna viktiga för rörligheten på marknaden. Sänk avgifterna och sänk skatten.”

Anna Brunnsby – mäklare

”Närhet till service, bekvämlighet, skolgång och kommunikationer – många parametrar spelar in vid val av bostad. I fråga om fritidshus märker vi här i Munkedal att vi har många fler norska spekulanter än tidigare. Kravet på 15 procent kontantinsats har kylt av marknaden. Utveckling framöver ser ljus ut, Munkedal har stor potential. Inflyttare från Uddevalla är en viktig målgrupp, vi har fördelen att kunna erbjuda prisvärda bostäder.”

Rosita Molldén och Magnus Widengård – bank

”Kravet på 15 procent kontantinsats slår hårdare i ett område med hög prisnivå. Vi märker att barnfamiljerna i allt mindre utsträckning köper hus i kustbandet. Hetast i Tanum är centrala Tanum. Hur olja upp systemet? Det finska systemet verkar lovande, staten går in med ca 18 procent. Det hade fått fart på byggandet i Bullaren!”

Lena Boman – planerare

Instämmer i det som sagts och anser att det är viktigt att ta fasta på att service är en viktig del av attraktionskraften. Det är också tydligt att när kommunen tar sitt ansvar och styr leder det till en högre andel helårsboende.

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014