Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

SUSCOD är en förkortning av Sustainable coastal development in practice, på svenska Hållbar kustutveckling i praktiken. Tanken är att erbjuda tillgång till samarbete och praktiska instrument, som kan förbättra livskvaliteten i kustområdena.

Mål
I norra Bohuslän finns stark ekonomi, hög miljökvalitet samt livskraftiga, levande och attraktiva platser att bo och verka på. Det övergripande målet var att fortsätta utvecklingen av kustzonerna och samtidigt förbättra kvaliteten genom internationellt samarbete.

SUSCOD gav kommunerna möjlighet att fortsätta det strategiarbete som de hade påbörjat inom den tidigare satsningen Kustzonsplanering & landsbygdsutveckling.

Gemensam handlingsplan
Den gemensamma handlingsplan som kommunerna upprättade hösten 2010 ska fungera i handling och årligen förnyas.

En viktig uppgift var också att nå ut till olika intressenter i kommunerna, bland annat genom en årlig mässa för delårsboende och besökare.

En ambition var att etablera en plattform för fortsatt arbete inom integrerad förvaltning. Den skulle kunna stödja och inspirera till hållbar kustutveckling under årtionden framöver.

Europeiskt samarbete
SUSCOD var ett samarbete mellan Sverige, Skottland, England, Belgien, Holland och Danmark med provinsen North Holland som Lead partner. Samarbetet var ett Interreg Nordsjö-projekt med delfinansiering från The European Regional Development Fund.

 

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014