Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Bostäder är en knäckfråga för utveckling och tillväxt. Norra Bohusläns kommuner kan göra sin del via samhällsservice och genom att bättre samsa utvecklingsplanering med bostadsförsörjning och fysisk planering. Men för ett ökat byggande med riktning mot helårsboende krävs också insatser från stat och regionen i form av bättre infrastruktur, snabbare pendlingsmöjligheter liksom bättre ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätter. Kommunerna har också en roll för att främja dialogen mellan offentliga och privata aktörer i syfte att få fart på byggandet.

Bild-helarsboende-forstasidan
Det framkom när offentliga och privata aktörer i veckan diskuterade helårsboende och bostadsbyggande i norra Bohuslän. Konferensen hölls i Hensbacka herrgård i Munkedal med representanter för både kommuner, byggföretag, bankrepresentanter regionala myndigheter och näringsdepartementet på plats. Bland konkreta förslag för att få fart på byggandet nämndes Rot-avdrag för hyreshus liksom statliga bolånegarantier modell Finland.

Helårsboende och bostadsbyggande på landsbygden och i skärgården lyftes fram som knäckfrågor för tillväxt och bibehållen attraktivitet i norra Bohuslän. Idag råder bostadsbrist i många kommuner och det är svårt att motivera byggföretag att satsa i rådande kostnadsläge. Byggbara detaljplaner finns, men nyttjas inte fullt ut. Hyresrätter anses särskilt viktigt då arbetsmarknaden är rörlig och in- och utflyttning varierar med arbetstillfällen på en relativt liten marknad. Samtidigt råder obalans mellan inlandet och kusten där trycket på nybyggnation för främst fritidsändamål är mycket högt.

De dryga 70 mötesdeltagarna på konferensen var överens – mycket kan göras och aktörer på alla nivåer har ett ansvar för att öka och styra byggandet. Det konstaterades också att sambandet mellan bostadsbyggandet och ortens eller platsens attraktivitet växer sig allt starkare. Satsningar på infrastruktur, näringspolitik och arbetsmarknad, skola, servicegrad och fritid hänger helt enkelt i intimt samman med möjligheterna till ökat helårsboende och nya bostäder.

– Ett bra dialogmöte och ett inspirerande avstamp till fortsatt arbete i den heta frågan om boende och hur vi bevarar och utvecklar norra Bohuslän, konstaterar Tillväxtsekretariatets processledare Elsie Hellström.

 

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014