Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Okategoriserade

Ny ordförande för Tillväxt Norra Bohuslän

Tillväxt Norra Bohusläns nya ordförande för 2016 heter Liselotte Broberg och är kommunalråd i Tanum. Vi tackar avgående ordförande Mats Abrahamsson, Sotenäs för året som har gått. Det blir ett spännande år 2016 med mycket nya ansatser men mer om … Fortsätt läsa

Regeringens marina strategi!

Nu finns äntligen regeringens marina strategi ute. Ni hittar den i sin helhet här. Strategin harmonierar väl med det som beskrivs i vår delregionala strategi. Den nationella blir ett bra komplement till vår mer specifika och regionala strategi. I arbetet … Fortsätt läsa

HaV Forum 2015 – Hela Vattensverige på en plats

26-27 samlades många ur Vattensverige till Hav- och vattenmyndighetens stora årliga konferens på Eriksberg i Göteborg. Fokus i år var åtgärder.  HaV satsar på kommunikation. Man är en stor (ca 250 personer) organisation med många olika uppdrag exempelvis miljöövervakning, fiskereglering, … Fortsätt läsa

Swedish Maritime Day 2015!

Norra Bohuslän var väl representerade på Swedish Maritime Day 20 april. Dagen samlar alla de maritima och marina näringarna och för därmed samman både sjöfart, offshore, miljökonsulter, turistnäring, forskare och myndigheter till en plats. Sotenäs kommun hade en egen monter … Fortsätt läsa

Vrakkonventionen

I dag publiceras ett PM med förslag på att Sverige ska tillträda Nairobikonvention om avlägsnande av vrak.  Kanske kan detta leda till upptagande av de miljöfarliga vraken i Norra Bohuslän? Konventionen ger ett tydligare rättsläge när det gäller ansvarsfrågan. Ansvaret … Fortsätt läsa

Möte med Hav och Vatten

Igår 27/1 träffade vi Hav och Vattenmyndigheten som gör havsplanen längs hela Sveriges kust. Vi försökte hitta kopplingar mellan den nationella planen och vår Blåa ÖP. Allting är fortfarande så nytt inom detta att det inte finns standarder för hur … Fortsätt läsa

Ny styrgrupp för Tillväxt Norra Bohuslän!

Ifrån årskiftet har vi en ny styrgrupp. Vi välkomnar Liselotte Broberg (Tanum), Louise Thunström (Tanum), Peter Birgersson Dafteryd (Strömstad) och Ronald Rombrant (Lysekil). Styrgruppen är central för arbetet med Blå ÖP och den Maritima näringslivsstrategin. Den 26 januari hade den … Fortsätt läsa

Bra filmer om forskning och havsmiljö

Sven Lovén center har med hjälp av Jonas Stenström gjort 3 mycket informativa och bra filmer om aktuella och viktiga frågor för havsmiljön här i Bohuslän. Jonas diskuterar och förklarar havsförsurning tillsammans Dr Sam Dupont. Ett surare hav som följd … Fortsätt läsa

Maritima klustret i Västra Götaland

Blå ÖP var väl representerade på Lindholmen 4 november då maritima klustret hade sin gemensamma konferens. Behållningen var intressanta diskussioner, rappa 12-minuters föredrag och kontaktskapande inför nya projekt. Elsie Hellström och Bengt Gustafsson presenterade Blå ÖP i en monter. Ulla … Fortsätt läsa

Hav och Samhälle – Åtgärder för ett friskare hav

– Varje åtgärd är politisk! säger Lena Sommestad, landshövding i Halland. Varenda åtgärd kommer att slå olika; ingen åtgärd är neutral eller rent ingenjörsmässig. Svensk politik är väldigt rationellt baserad men i slutändan så är det dock val och beslut … Fortsätt läsa

Kompetensdag Friluftsliv och Turism 13 oktober 2014

Vilka konflikter uppstår i mötet mellan betalande turister, friluftsmänniskor och vattenbrukare? Får alla plats? Hur kan man styra aktiviteter i tid och rum? Dessa och andra frågor diskuterades runt kartorna på Daftö. Den 13 oktober samlades politiker, tjänstemän, forskare, experter … Fortsätt läsa

Programsamråd färdigt!

Nu är programsamrådet färdigt och alla remisser är insamlade. Programssamrådsredogörelsen är i full gång och processen löper på. Vårt arbete med den Maritima näringslivsstrategin är nu inne i ett intensivt skede där vi sammanställer och analyserar information och data ifrån … Fortsätt läsa

Programsamråd Blå ÖP – vecka 36

Nu är det dags för programsamråd!  Allmänhet, organisationer och företagare är välkomna! Under hela sommaren har vi varit ute i Bohuslän och informerat om Blå ÖP och den programhandling som nu är på samråd. Det har varit roligt att möta … Fortsätt läsa