Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Marin restaurering – mer kostnadseffektivt att bevara än att restaurera

Vad kan man göra för att förbättra havsmiljön? 60 % av ålgräset har försvunnit i Bohuslän sedan 80-talet. Rovfisken är borta som skulle ätit småfisken som i sin tur äter upp för många betande smådjur som behövs för att hålla undan påväxt på gräset. Kan man återplantera ålgräs?

3-4 februari pågick ”Restaurering i marin miljö” i Göteborg anordnat av Länsstyrelsen och Hav- och Vattenmyndigheten. Forskare, myndigheter och kommuner träffades för kunskapsdagar inom restaurering.

Kerstin Johannesson ifrån GU visade att den stationära torsk vi har kvar i Bohuslän är ganska nära släkt med både Nordsjö- och Kattegattbestånden och inte en egen variant som man trott. Det har också visat sig att det finns torsk som reproducerar sig här på kusten vilket ger hopp. Torsken påverkar näringskedjan ovan. Allt hänger ihop.

Per Moxnes ifrån GU och Havsmiljöinstitutet visade upp en handbok i ålgräsrestaurering. Näringshalterna är inte längre lika höga i våra vatten så åtgärder ibland annat jordbruket har haft effekt. Men vi har fortfarande algmattor och problematik med fiskesamhällena. Det går att återplantera ålgräs men det är mer kostnadseffektivt att bevara. I dag kostar det ca 1 miljon per hektar att restaurera och ca 10 000 hektar har försvunnit.

Bland alla presentationer måste jag ändå lyfta Nils Ljungrens om sportfiskarnas arbete med kustnära våtmarker så kallade gäddfabriker. Riktigt inspirerande med fantastiska resultat på bred front med ett riktigt samverkansprojekt. Alla presentationer finns här!

/Carl

Screen Shot 2015-02-09 at 11.15.03

Ålgräs med mycket fintrådiga alger.(c) Per Moxnes