Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Kompetensdag Friluftsliv och Turism 13 oktober 2014

Vilka konflikter uppstår i mötet mellan betalande turister, friluftsmänniskor och vattenbrukare? Får alla plats? Hur kan man styra aktiviteter i tid och rum? Dessa och andra frågor diskuterades runt kartorna på Daftö.

Den 13 oktober samlades politiker, tjänstemän, forskare, experter och myndighetsrepresentanter på Daftö i Strömstad kommun. Fokus låg på att nätverka och förmedla kunskap inom friluftsliv och turism. Deltog gjorde förutom kommunerna också Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen, Västsvenska turistrådet, Kosterhavets nationalpark, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt Göteborgs Universitet.

Plang

Programmet var upplagt runt de tre värdena Skärgården, Skaldjuren och Människorna.

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi lyfte det relativt nya politikområdet friluftsliv och dess kopplingar till folkhälsa, välbefinnande, tillgänglighet, regional tillväxt, social gemenskap samt ideellt engagemang. Hon noterade att Norra Bohusläns kommuner inte har arbetat konsekvent med att etablera sig som friluftskommuner trots att mycket av attraktiviteten ligger i naturen och friluftslivet. Se exempelvis Sveriges friluftskommun 2014.

Susanne Lindegarth ifrån GU och Vattenbrukscentrum Väst belös möjligheterna med musslor, ostron och andra skaldjur samt behovet av bra planering för att utveckla och förverkliga potentialen i denna näring. Lena Mossberg, professor i marknadsföring och föreståndare för Centrum för Turism talade om upplevelser och beskrev skillnader mellan upplevelseinnovationer och tjänsteinnovationer. Anders Tysklind ifrån Kosterhavet lyfte värden som måste bevaras för upplevelserna så som trovärdighet, kvalitet och långsiktighet. Dessutom betonade han vikten av samarbete och nödvändigheten att välja bort och begränsa.

Tack alla som deltog! Dokumentationen ifrån dagen kommer på hemsidan inom kort.

/Carl