Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

2-3 oktober deltog projektledningen för Tillväxtgrupp delårsboende i en 2 dagars service- och lärkonferens med rubriken: ”Lokal utveckling genom samverkan med näringslivet”. Konferensen var ett samarbete mellan Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och projektet BID (Business Improvement Districts). Projektledare för en rad olika projekt inom programmet Lokala servicelösningar, regionala kontaktpersoner för servicefrågor samt ett antal lokala och regionala företrädare för regionen, kommuner och företag var inbjudna. Första dagen fokuserades det på samverkansmodellen Business Improvement Districts (BID). I korthet handlar BID om ett annat sätt att utveckla en bygd/ort än vi idag är vana vid i Sverige. Det handlar om samverkan mellan offentlig och privat sektor där sikte tas mot gemensamma mål inom ett geografiskt avgränsat område. Processledare från Floda och Vrångö närvarade på konferensen vilka berättade om sina erfarenheter. De menade att denna modell möjliggör en vändning av en negativ utveckling av service, och att det är vad de nu ser händer i såväl Floda som på Vrångö. För med information härom, gå till: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Nyheter/BID/ och http://bidsweden.se/länk till annan webbplats (2012-10-30). Av konferensens olika talare framkom tydligt vikten av att företagare och de som bor på en ort själva får definiera vilken service som bör utvecklas och att inte att beslut fattas ”ovanifrån”. Endast på så vis kan service anpassas.

 

Dag två, på Nääs Fabriker, bestod i presentation av fem olika lokala projekt som drivs inom ramen för programmet ”Lokala Servicelösningar”. Däribland presenterades projekt Tillväxtgrupp Delårsboende. Presentationerna finns refererade på Tillväxtverkets hemsida: minnesanteckningar-naas.3okt-2012

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september, 2014