Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

11 oktober samlades några ur arbetsgruppen i Kungshamn för att diskutera projektprocessen och vilka frågor och insikter som har väckts sedan maj månad.

Vad gäller informationsstrategisk utveckling betonas vikten av att inte lägga än mer ansvar och arbete på redan befintliga tjänster i kommunerna, såsom webb- och informationsansvariga. Om det seriöst ska satsas på informationsstrategisk utveckling bör någon eller några personer anställas för det, och att det intas ett långsiktigt perspektiv (vad händer när projektet tar slut?).

Det bör, om informationssatsningens ska tas på allvar, anställas någon form av redaktör/informatör för att skriva nyhetsbrev med mera. Kanske handlar det om inte annat om att strukturera om redan befintlig struktur?

I Tanums kommun satsar man just nu på en mer tillgänglig sida (fr.o.m. 26/10). Men, kanske borde det göras en satsning som är gemensam där samtliga kommuner strukturerar informationen på ett enhetligt vis? Ett förslag lyfts fram: i flera länder spelar mäklarna en aktiv roll när det kommer till informationsspridning och dialog (med såväl nyinflyttade som helårs- och delårsboende). Kanske det vore en lämplig idé, att utveckla något samarbete med kommunens mäklare?

Samtliga som närvarade på mötet instämde i att det är av vikt och stort värde att dialog med samhällsföreningarna har påbörjats.

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september, 2014