Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

På Resö Hamnmagasin 25 september samlades ordförande och medlemmar från samhällsföreningarna Bohus-Malmön, Resö, Rossö och Skaftö. Elsie Hellström inledde med att presentera bakgrunden till samarbetet mellan kommunerna i norra Bohuslän – och bakgrunden till detta projekt. Jane Boyton, Västra Götalands Regionen, tog därefter vid och berättade om pågående landsbygdsutvecklingsarbete i regionen. Hon konstaterade vikten av god service på landsbygden: ”Utan service inga företag, utan företag ingen service”. Jane lyfte fram möjligheten att som lokal lanthandel och kommersiell servicegivare på landsbygden få beviljat bidrag till sin verksamhet. Det förklaras av att alla medborgare i Västra Götalandsregionen ska ha tillgång till dagligvaror. Martina Johansson presenterade därefter Projekt Tillväxtgrupp Delårsboende: vad som har gjorts fram till idag, vart projektet är på väg och var samhällsföreningarna kommer in i bilden. Diskussion tog därefter vid vilket följde ungefärlig struktur på framtaget (program[VAC4] ).

Så gott som samtliga medverkade lyfte fram att den lokala lanthandeln är en central och värdefull mötesplats (för såväl helårs- som delårsboende). Lanthandeln är ”en livspump för boende” och ”ligger i allas intresse”. Därför konstaterades det att någon form av informationssatsning eller dylikt i anslutning till lanthandeln vore värdefull. Anslagstavlan beskrivs som värdefull och anslagstavlor finns i dagsläget vid eller i de flesta lanthandlar, men de borde underhållas mer och information värderas. Den arbetsuppgiften bör inte lanthandlaren axla själv – om lanthandlaren ska axla det ansvaret bör han få visst ekonomiskt medel. Vidare diskuterades vilken information som ska finnas hos lanthandlaren och hur den bör utformas. Förslag lyfts fram på information som bör tillgängliggöras, såsom Västtrafiks (idag) svårlästa tidtabeller. Rossö samhällsförening ger idag ut förenklade busstidtabeller då det finns ett önskemål och behov av det. Tre av de fyra samhällsföreningarna ger ut information i tryckt väg såsom nyhetsbrev och andra mer ”matiga” tidningar om vad som händer på öarna vilket uppskattas stort av såväl delårs- som helårsboende.

Vad gäller de delårsboende och deras intresse att engagera sig i samhällslivet sade en av samhällsföreningarnas ordförande att det finns ett stort interesse hos gruppen delårsboende att bli mer engagerade, men att det stannar därvid. De tar med andra ord inte steget: ”Där kommer ni i projektet in i bilden: hur får vi dom att engageras?”. Det finns ett stort intresse hos samhällsföreningarna av ökat samarbete med kommunen. Exempelvis att samhällsföreningarna kan hjälpa till att skriva nyhetsbrev om kommunen har en spalt om samhällsföreningen på hemsidan. Ett lyckat exempel på samarbete kommun och samhällsförening emellan, som redan finns idag, är när kommunala representanter kommer till arrangerade träffar på Rossö samhällsförening i samband med att flera har flyttat till ön. Då berättas det om kommunala visioner och pågående arbete. Det uppskattas av såväl nyinflyttade som helårs- och delårsboende.

Utöver önskat fokus på informations- och kommunikationsstrategisk utveckling lyftes andra servicebehov fram under samtalet. Framför allt handlade det om önskemål om fler båtplatser och en förbättrad infrastruktur (såväl vägar som bredband) – och att dessa servicebehov är att förstå som avgörande för att öarna ska betraktas som attraktiva att bo och verka på (och om det ska vara möjligt att locka fler delårsboende att vilja bli helårsboende).

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september, 2014