Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Hur skulle du nyttja havets resurser om du fick bestämma?

– Blå översiktsplan i norra Bohuslän på samråd
För första gången har de
fyra kommunerna i norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil – tagit fram ett förslag till en gemensam plan för hur hav och kust bör utvecklas. Allmänhet, företag och föreningar har bjudits in för att tycka till om förslaget.

Den blå översiktsplanen omfattar både kustvatten och öppet hav inom kommunernas territorialgränser. Arbetet grundar sig på ett omfattande samarbete kring plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet där norra Bohuslän ligger långt framme nationellt.

Den Blå översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för hur vi ska nyttja våra gemensamma marina resurser. Allt i syfte att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden ska vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge berörda insyn i arbetet liksom möjlighet att påverka planens utformning.

En rad intressen ska samsas för att vi ska kunna bevara och utveckla våra havsresurser. I planen finns mål och rekommendationer för hur frågor som rör havet ska hanteras. Planen pekar också ut specifika områden där vissa verksamheter är särskilt lämpliga. Det gäller allt från vattenbruk till friluftsliv, fiske, marin energi och hamnverksamhet.

Nu ska alla inkomna synpunkter sammanställas. Vi vill tacka alla er som lämnat in era synpunkter på arbetet.

Planbeskrivningen och övrig information finner du längre ner under ”Dokument för Samråd Blå ÖP”, och webbkartan kan du se här: Blå översiktsplans webbkarta

Genomförda samrådsmöten

Under våren har det funnits tillfälle att i respektive kommun haft möjlighet att få ytterligare information om den Blå översiktsplanen och ställa frågor till personer som arbetar med projektet.

27/5  Lysekil Centrum Lab, kl. 12.00 – 15.00

1/6   Strömstad Kulturhus, Skagerack kl. 18.00 – 20.00

7/6   Öppet hus/samrådsmöte Tanum, kommunhusets entré kl. 18.00 – 20.00

7/6   Sotenäs, Kommunhuset i Kungshamn, kl. 16.00 – 18.00

8/6   Digitalt fokusgruppsmöte för båtliv via Skype, kl. 16.00 – 18.00

9/6   Fokusgruppsmöte för yrkesfiskare i Tanums gamla tingshus, ”Tingssalen”. kl. 13.30 – 16.00

 

 

 

Dokument för Samråd Blå ÖP

Blå ÖP planbeskrivning Samråd - 2017-03-08
Filstorlek: 29 MB, Uppladdad: 2017-03-07 13:13:35, Filtyp: pdf
Blå ÖP Planeringsförutsättningar Samråd - 2017-03-08
Filstorlek: 4 MB, Uppladdad: 2017-03-07 13:13:03, Filtyp: pdf
Blå ÖP samråd följebrev - 2017-03-17
Filstorlek: 714 KB, Uppladdad: 2017-03-20 08:38:00, Filtyp: docx
Geografiska Rekommendationer Blå ÖP - 2017-03-08
Filstorlek: 9 MB, Uppladdad: 2017-03-07 13:14:04, Filtyp: pdf
Blå ÖP- Webbkartan
Blå ÖP Programsamrådsredogörelse
Filstorlek: 1 MB, Uppladdad: 2017-02-07 17:41:51, Filtyp: pdf
Utsjöområden - 2016-12-14
Filstorlek: 117 KB, Uppladdad: 2016-12-14 17:17:05, Filtyp: pdf
Vattenbruk kustzon - 2016-12-14
Filstorlek: 145 KB, Uppladdad: 2016-12-14 17:17:06, Filtyp: pdf
Vattengenomströmning - 2016-12-14
Filstorlek: 132 KB, Uppladdad: 2016-12-14 17:17:07, Filtyp: pdf

Pressinformation

Carl Dahlberg
Filstorlek: 675 KB, Uppladdad: 2017-03-16 10:17:34, Filtyp: jpg
Flickan och krabban
Filstorlek: 4 MB, Uppladdad: 2014-06-17 16:32:56, Filtyp: jpg
Peter Dafteryd
Filstorlek: 2 MB, Uppladdad: 2017-03-16 10:17:43, Filtyp: jpg
Pressmeddelande Blå Översiktsplan i Norra Bohuslän på samråd - 2017-03-20
Filstorlek: 17 KB, Uppladdad: 2017-03-20 08:36:09, Filtyp: docx
Uppdaterad av Bozzanova | 3 juli 2017