Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Bla-opDen bild vi har framför ögonen när vi arbetar är kustsamhällen med en välmående och attraktiv kust som är levande hela året. Ett robust, hållbart näringsliv som hittat havets djupa möjligheter. Ett näringsliv i symbios med rekreation och turism där tillståndsgivning är ansvarsfull, väl förberedd, rak och snabb. Samhällen där kommunerna arbetar tillsammans med varandra och med näringslivet i en gemensam planering som värnar den unika miljön och dess möjligheter på ett självklart sätt.

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän tar fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans.

Att beskriva de olika intressenternas förväntningar med konsekvensanalyser baserade på god kunskap om havet är en viktig del av arbetet.

Arbetet hakar i nationella och regionala strategier bland annat Västra Götalands strategi för maritima klustret.

De fokusområden vi har valt är:

  • Marina livsmedel
  • Maritim turism och rekreation
  • Sjöfart och båtnäring
  • Marin energi

Arbetet drivs av arbetsgrupper, en med tjänstemän från plan- och bygg, den andra med fokus på marin näringslivsutveckling. Dessutom medverkar tjänstemän från Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Arbetet är politiskt styrt och förankrat via referensgrupp och styrgrupp.

Arbetet startade i juni 2013 och ska vara klart 2016.

Gränser för Blå översiktsplan

Blå översiktsplan behandlar både territorialplanen (mörkblå) och kustvattenplanen (ljusblå).

kustvattenplanen

Vem ansvarar för vad?

Kommunernas ansvar för översiktsplanering omfattar all mark och vatten. Den kommunala Blå översiktsplanen sträcker sig från stranden ut till Sveriges gräns. Den innefattar territorialplanen (mörkblå) och kustvattenplanen  (ljusblå).

Staten, genom Havs- och vattenmyndigheten, upprättar Västerhavsplanen vilken delvis överlappar med den kommunala territorialplanen. Länsstyrelsen samordnar den kommunala och statliga planeringen samt företräder statens intressen och stödjer kommunerna i deras planering.

 

 

 

Uppdaterad av Bozzanova | 24 september 2018