Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

Den blå översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Ett förslag har varit utsänt på samråd mars-juni 2017. Nu skickas ett bearbetat förslag på utställning. Syftet med utställningen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.

Blå ÖP har varit på utställning 15 mars till 15 maj 2018.

Utställningen är avslutad.

 

 

 

Blå ÖP Utställning följebrev 2018-03-15

Planbeskrivning_Blå ÖP_utställning_180309 (hög upplösning)

Planbeskrivning_Blå ÖP_utställning_180309 (mindre fil)

Planeringsförutsättningar_Blå ÖP_utställning_180309 (hög upplösning)

Planeringsförutsättningar_Blå ÖP_utställning_180309 (mindre fil)

Rekommendationer_Blå ÖP_utställning_180309_(hög upplösning)

Rekommendationskarta_Blå ÖP_utställning_180309 (mindre fil)

20171201 Samrådsredogörelse Blå ÖP

Webbkartan kan du kika på här: Blå översiktsplan webbkarta

 

 

Uppdaterad av Carl | 14 juni 2018