Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Distansutbildning för näringslivsutvecklare

Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, vad man kan tänka på vid nyetablering av vattenbruk, olika finansieringslösningar, lagstiftning och vad en entreprenör bör tänka på vid uppstart av vattenbruksverksamhet.

Syfte: förmedla kunskap om denna växande näring hos näringslivsutvecklare i Sverige för att dessa aktivt skall kunna bidra till fler etableringar av hållbara vattenbruk.
Målgrupp:
kommunala näringslivsutvecklare och andra som möter konkreta etableringsförfrågningar

Avsnitt

Introduktion
Introduktion till vattenbruket i Sverige och upplägg för denna webbutbildning

Hur kan näringslivsutvecklare arbeta med vattenbruk
Röster från näringslivsutvecklare med vattenbruksentreprenörer i kommunen.

Hur kan kommuner hantera en växande vattenbruksnäring
Vad behöver kommunen tänka på när en RAS-anläggning vill etablera sig.

Lagstiftning
Varför är det svårt att starta ett vattenbruk i Sverige idag? Vilken är den viktigaste lagstiftningen som du måste känna till innan du startar?

Kostnader, Ekonomi
Vad krävs för en etablering? Vilka möjligheter finns?

När man vill starta ett vattenbruk
Vart kan man vända sig när man vill starta ett vattenbruk för att få hjälp, råd och svar på sina frågor?

Framtiden
Hur kommer svenskt vattenbruk att se ut i framtiden?

 

Distansutbildning för vattenbruksentreprenörer

Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, beskrivning av innovationssystemet, hur man jobbar med affärsmodell och marknad, marknadsföring och varumärkesbyggnad, finansieringslösningar och personalrekrytering.

Syfte: ge blivande eller etablerade entreprenörer verktyg att utveckla hållbara och lönsamma affärsmodeller.

Målgrupp: vattenbrukare

Avsnitt

Introduktion
Introduktion till vattenbruket i Sverige och upplägg för denna webbutbildning

När man vill starta ett vattenbruk
Vart kan man vända sig när man vill starta ett vattenbruk för att få hjälp, råd och svar på sina frågor?

Innovationsstödsystemet
Det är mycket att tänka på för en nybliven vattenbruksentreprenör. Här presenteras en karta över de stödjande funktioner som finns.

VP – Canvas ett sätt att genomlysa din affär
Ett enkelt redskap för att få en fungerande affärsmodell.

Finansiering
Vilka olika alternativ för finansiering finns?

Marknad
Hur kan man tänka runt marknad

Marknadsföring och varumärkesbyggnad
Vad är viktigt att tänka på när man bygger ett varumärke och marknadsför sin produkt?

Personal/Samarbetspartners/Investerare
Tips att ta med sig när du vill samarbeta med andra eller att anställa personal.

Framtiden
Hur kommer svenskt vattenbruk att se ut i framtiden?

 

Har du synpunkter på utbildningen eller förslag på tillägg? Kontakta gärna Daniel.krang@lysekil.se eller Carl.Dahlberg@lysekil.se

Uppdaterad av Carl | 23 maj, 2018