Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Idén bakom Kustzonsplanering & landsbygdsutveckling var att knyta samman regional utveckling och tillväxt, översiktlig planering och miljöpolitik. Det skulle ske genom ökad samverkan mellan kommunerna i norra Bohuslän och med regionala och statliga myndigheter.

Mål
Ett mål var att skapa gemensamma planer/strategier för att styra användningen och utvecklingen av mark och vatten, med fokus på kustzonen. Ett annat mål var att utveckla metoder och verktyg för att arbeta kommunövergripande och med andra intressenter.

Metoder för samverkan
Kustzonsplanering & landsbygdsutveckling skulle utveckla metoder för samverkan mellan de nordbohuslänska kommunerna och med regionala och statliga myndigheter. Syftet var att koppla ihop regional utveckling och tillväxt, översiktlig planering och miljöpolitik. Det skulle ge både helhetssyn och långsiktighet i planeringen, baserad på hållbar utveckling.

Projektet finansierades av kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Nutek.

Fortsättning i SUSCOD
2010 övergick resultaten och erfarenheterna från Kustzonsplanering & landsbygdsutveckling till Interreg Nordsjö-projektet 
SUSCOD, sustainable coastal development in practice.

Uppdaterad av | 9 september, 2014