Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Bohuslän är ett mycket uppskattat resmål tack vare fantastisk natur, unik skärgård, friskt vatten och spännande kulturhistoria. Därför har också Tillväxtverket utsett Bohuslän till en av fem nationella pilotdestinationer. Även kommunerna i länet har enats om en avsiktsförklaring för att stötta utvecklingen.
Läs mer om det här.

Mål

Ett av Tillväxtverkets mål är att fördubbla omsättningen i besöksnäringen till år 2020. Men all utveckling måste vara långsiktigt hållbar: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Mest känt är Bohuslän för skärgården, skaldjuren och människorna som lever i samklang med havet. Med dessa tre profilbärare som grund vill vi utveckla måltiderna, utomhusaktiviteterna och kulturen. Tillsammans med övriga aktörer kan vi skapa erbjudanden och produkter som gör Bohuslän till en levande destination – året om.

Bohuslän är salt som havet och exklusivt vackert. Det är charmiga skärgårdssamhällen och genuin kultur. Det är otämjda och äkta dofter, ljud, ljus – precis som smaken och känslan när man avnjuter skaldjuren. Bohuslän är också en naturlig nöjespark med friska och utmanande aktiviteter i skärgården, liksom både i och på havet.

Värna om marina miljön

Men det gäller att värna om den dyrbara marina miljön. För att besöksnäringen ska berika våra kommuner på bästa sätt krävs att flera parter arbetar tillsammans och kombinerar nytänkande med varsamhet.

Ett exempel på samarbete sker inom EU-projektet SeeMore. Syftet är att stärka hållbara transporter i åtta utvalda europeiska kustregioner, däribland norra Bohuslän. På olika sätt ska det bli både bättre och lättare för besökare att använda hållbara färdmedel som kollektivtrafik, cykel, gång och elfordon.

Hållbar destinationsutveckling

Kommunerna i Bohuslän och Västsvenska Turistrådet samarbetar för att utveckla besöksnäringen och har tagit fram en gemensam profilhandbok. Västsvenska Turistrådet har även fått pengar av Tillväxtverket till insatser för Hållbar destinationsutveckling i Bohuslän.

Ett viktigt verktyg för att utveckla den maritima turismen är Blå ÖP, som du kan läsa mer om här.

Även nationellt finns nu en marin strategi för att hitta nya marknader och förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap. Några av intressenterna är turismnäringar, energiproducenter, vattenbruk, fiske, varv och sjöfart. Målet är att skapa fler jobb, ökad tillväxt och livskvalitet.
Läs mer här.

SeeMore

www.seemore-project.eu
www.fyrbodal.se/seemore

Vill du veta mer om SeeMore?
Kontakta Louise Robertsson, tel: 0522-44 08 20 eller e-post: louise.robertsson@fyrbodal.se

 

Uppdaterad av Bozzanova | 4 maj 2015