Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Skrivning i ”God Havsmiljö 2020”

När vi inom satsningen ”Attraktiv kust” (strandstädningsprojektet) började sätta oss in i ”EU:s  maritima direktivet och deskriptor 10 ( som handlar om marint avfall) hade Tillväxt Bohuslän som mål att vi skulle få in en skrivning i den svenska versionen d.v.s ”God Havsmiljö 2020” som nu är på remiss till kommunerna. I remissupplagan finns i åtgärdsplanen under rubriken ”marint avfall” bilagda åtgärd –faktablad 22.

Det finns även faktablad om omhändertagande av fiskeredskap samt informationsinsatser avseende marint skräp och avfall till allmänheten m.fl. Det finns ytterligare skrivningar i remissupplaga samhällsekonomiska konsekvenser etc.

Tillväxt norra Bohuslän har tillsammans med många goda krafter lyckats, att äntligen få denna fråga till ett nationellt ansvar, till och börja med i remissupplagan.

Viktigt är att vi nu svarar på remissen, och stärker vikten av att dessa åtgärder finns med i den slutliga versionen av ”God Havsmiljö 2020”

Länk till remissen: https://www.havochvatten.se/download.pdf

bild-pa-nat-och-skrap