Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Se filmen om vårt stora miljöproblem -ilandflutet marint skräp och
skräp i havet

Se filmen här

Detta projekt drivs numera av Västkuststiftelsen, besök projektsajten här

Attraktiv Kust

Norra Bohusläns skärgård är ett av Sveriges mest attraktiva kustområden – och världens sjunde vackraste
vildmarksområde enligt en omröstning i amerikanska CNN 2014!  Vad är det som gör att Bohuslän anses vara så attraktivt? Sjunde plats i hela världen!? En av fem turistmagneter! Vilka är grunderna? Turismens utredningsinstitut, med hjälp av SIFO/TNS, presenterade 2010
en rapport om vad besökaren ser för värden i Bohuslän. De tillfrågade fick svara på frågan om vad som
bidrar positivt och negativt till intresset att besöka Bohuslän (och några andra platser). 84 % av alla svenskar
mellan 16 och 29 år och 93 % av äldre 30+, överlägset mest i undersökningen, ansåg att naturen var
den viktigaste orsaken till att besöka Bohuslän!

Naturen är alltså en mycket viktig grund, kanske den viktigaste, för besökare och boende i Bohuslän. Syftet med dokumentet nedan är att kort beskriva kustområdets sociala och vetenskapliga värden, nuvarande status samt att diskutera åtgärder för bevarande och utveckling, samt att beskriva hur kvaliteterna kan nyttjas utan att förbrukas. Men dokumentet kan också användas som en inspirationskatalog för trevliga utflykter i Norra Bohuslän.
Läs rapporten här: Granitkusten

Strandstädarkarta

Strandstädarkartan är en digital interaktiv karta där allmänheten kan markera var det finns städbehov, eller markera att det är städat och att det finns ihopsamlat skräp att hämta. I första steget är kartan ett pilotprojekt för kommunerna i norra Bohuslän från 1 juli till 30 september. Läs mer i pressmeddelandet här
Se vår strandstädarkarta här

strandstädarkartan

 

Om Ren Kust

Elva kommuner i Bohuslän och Göteborg har startat ett samarbete för att få ett renare hav och en renare kust. Planen är att bygga upp en organisation och långsiktigt finansierade lösningar för att förvalta miljö- och naturvård.


Mål
En attraktiv och ren kust och miljö som bidrar till en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Kostsam nedskräpning
Bohuskusten drabbas ovanligt hårt av skräp från havet. Skräpet blåser upp på de svårstädade stränderna och de stora mängderna avfall gör att strandstädningen i området blir mycket mer kostsam än på andra håll i Sverige.

Enligt lagen är det kommunens ansvar att återställa platser som har skräpats ner. Men avfallet vid Bohuskusten kommer till största delen från annat håll och kommunernas kostnader är stora. Nedskräpningen är ett problem som kräver nationella och internationella lösningar.

Gemensam kamp mot skräp
Vi kan få en hållbar utveckling av miljön genom att ta tillvara kunskap, samverkan och metodutveckling.

Enligt havsmiljödirektivet är det medlemsnationerna som på egen hand och i samarbete ska lösa problemet med skräpet i havsmiljön. En sådan internationell åtgärdsplan bör tas fram inom OSPAR.

Mängderna med maritimt skräp måste minska och då krävs att olika aktörer jobbar gemensamt. Ren kust ska medverka till att det blir en del av åtgärdsplanen inom havsmiljödirektivet att ta hand om av marint skräp som flutit i land.

Läs mer om projektet här:
 www.renkust.se

Uppdaterad av Bozzanova | 11 december 2017