Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Sedan artonhundratalet har marin forskning bedrivits i Norra Bohuslän. Idag finns här en bred bas av institutioner och stationer som forskar, utbildar och samverkar. Gemensamt gör denna bredd av praktisk, teoretisk och didaktisk kunskap regionen till en häftig plats för företag med nya idéer inom den maritima sektorn.

Ladda ner faktabladet Framtida näringar och forskning

Kosterhavets Nationalpark
Centralpunkt för kommunikation och utbildning till allmänheten om livet i havet och marina värden i västerhavet.

Lovéncentret Tjärnö – Göteborgs Universitet
Stark forskningsstation med expertis inom kemisk ekologi, artbildning, akvakultur, … Infrastuktur med båtar, marina laboratorier för kort och långtids försök, Mass-SPEC, ROV… Universitetsutbildning med möjlighet att förlägga många gäster per natt (98 bäddar). Publikt akvarium och kurser för allmänheten.

Grebbestads Folkhögskola
Marinbiologisk folkhögskolelinje. Studenter, båtar och möjligheter för förläggning (50 bäddar) och utbildning.

Sotenäs Symbioscenter
Infrastruktur för innovationssatsningar med synergier kopplade till den marina beredningsindustrin. Planerar för marin biogas, mikoalgsodling och fiskodling.

Campus Väst
YH-utbildning i vattenbruk samt 2 riksrekryterande marina gymnasieutbildningar. Egen lab-infrastruktur.

Sveriges Lantbruksuniversitet Aqua
Forskningsspets runt beståndsuppskattning och ekosystembaserad förvaltning av fiske. Starkt involverade i ICES som sätter underlag för fiskekvoterna i EU.

Havets hus
Informations- och utbildningsaktör med många besök årligen till sitt akvarium. Samarbetar med skolor och universitet.

Klubbans biologiska station Uppsala Universitet
Mindre station med uppgift att möjliggöra Uppsala Universitets marina kurser (46 bäddar). Har både förläggning och marina laboratorier samt båtar.

IVL-Institutet för vatten och luft svenska miljöinstitutet
Forskningsinstitut med sin marina del lokaliserad till Kristineberg.

Lovéncentret Kristineberg – Göteborgs Universitet
Forskningsstation med stark ställning inom havsförsurning, mikroplast och akvakultur… Infrastuktur med båtar, redskap, elektron- och konfokalmikroskopi, marina laboratorier, odlingsfaciliteter, dykningsservice,… Stark gästforskarverksamhet med många internationella besök och kurser årligen (55 bäddar).

Testsite Skagerack
Testområden och möjlighet att nyttja Kristinebergs infrastruktur för innovationstester inom marin energi. Samverkan RISE, GU och UU.

DE OLIKA ANLÄGGNINGARNAS INRIKTNING

Uppdaterad av Bozzanova | 19 januari 2017