Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Det kustnära fisket har i generationer spelat en viktig roll för Bohuskommunerna. Unika fiskelägen, fiskehamnar och lokalt fiske sätter än idag sin prägel på kustsamhällena och bildar en viktig grund för besöksnäringen. Flera rapporter visar på det nära sambandet mellan lokalt förankrat fiske och tillväxt.
Nedan har vi samlat läsning om kustfiskets betydelse för kustkommunerna och fakta om fisket.

Hållbart fiske – ett projekt inom Europeiska havs- och fiskerifonden 2018-2019

Inom projektet utfördes:

En intervjustudie av det kustnära fisket i Bohuslän 2019

Flera temadagar för fisket, myndigheter och organsiationer

4 artiklar om fiske i Bohuslän

Två stycken två-dagars utbildningar i hur det fiskas i Kosterhavets nationalpark för myndigheter och tjänstemän

En film om fiske i Kosterhavets nationalpark

Trailer, Filmen samt en kortfilm om Samförvaltning norra Bohuslän

Se mer info på www.fiskekommunerna.nu samt http://www.samforvaltningnorrabohuslan.se/

 

 

Pressmeddelande och skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten, 26 feb 2015

Skrivelse 2015
Pressrelease 2015-02-26
Korta fakta om fisket i norra Bohuslän

Rapporter och annan information

  • Ny Blå ÖP programhandling– konsensusdokument mellan Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner, med mål för bland annat fiske.
  • Maritim näringslivsstrategi för Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner.
  • Fiskeresursen – hur kan den fördelas? 
    Slutrapport, Samförvaltning Norra Bohuslän 2014. Rapport om fördelning av fiskerättigheter och diskussion om konsekvenser för den småskaliga näringen vid ett införande av säljbara fiskerättigheter (TFC). Innehåller förslag till definition av kustnära fiske.
  • Kustfiskets betydelse för Bohusläns kustkommunerRapport, Fiskeområde Bohuslän 2013. En genomgång av fiskets förankring i kustkommunerna, beskrivning av nyckelfrågor för framtiden och statistik över fiskets utveckling.
  • Småskaligt kustnära fiske i Bohuslän –  En intervjustudie Fiskeområde Bohuslän 2013. Ett 30-tal fiskare på mindre båtar samt företrädare för fiskerelaterade kringnäringar intervjuas i denna studie. Ger en bild av dagens fiske och av fiskarnas tankar och farhågor om framtiden.
  • Guide till bilden av BohuslänVästsvenska turistrådets strategi för besöksnäringen 2013, där ”skaldjur” och ”människor” är två av de profilbärare som ska bidra till framgång för besöksnäringen.

 

På väg mot hållbart fiske

samforvaltningnorrabohuslan.se , ett initiativ för hållbart fiske i Strömstads och Tanums kommuner. Via organisationen Samförvaltning Norra Bohuslän samförvaltas fiskevattnen med målet att kombinera både fiskets och naturvårdens intressen. Arbetet omfattar delvis vattnen inom Kosterhavets nationalpark.

 

 

Uppdaterad av Carl | 9 december 2019