Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Grön affärsutveckling vände sig till lantbrukare och landsbygdsföretagare i de sex nordbohuslänska kommunerna, Orust, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad. Genom stöd skulle de kunna utveckla både idéer och lönsamhet.

Mål
Det första av tre huvudmål var att fånga upp och förstärka idéer hos lantbrukare och landsbygdsföretagare för att starta eller vidareutveckla eget företag. Det andra huvudmålet var att inspirera till idéer hos den enskilde företagaren och det tredje huvudmålet att vara en brygga mellan enskilda företagare och andra resurser för affärsutveckling.

Målgrupp
Den primära målgruppen var ägare till och brukare av jordbruksfastigheter i de sex nordbohuslänska kommunerna. Andra målgrupper var turist- och mikroföretagare på landsbygden och i skärgården.

Stöd för affärsutveckling
Arbetsmetodiken var uppsökande verksamhet, så kallade ”köksbordsdiskussioner”, där man via samtal stimulerade till affärsutveckling. Vidare kunde intresserade få hjälp med att upprätta investerings- och finansieringsplaner, kalkyler och budgetar samt olika ansökningar om finansiering med mera.

Bred satsning
Grön Affärsutveckling arrangerade seminarier och studiebesök för att sprida kompetens inom olika nätverk. Bakom satsningen stod de sex kommunerna och LRF Väst. Medfinansiärer var Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen/Naturbruksgymnasiet och Almi Väst AB. Projektägare var Strömstads kommun som också utgjorde sekretariatet för Tillväxt Norra Bohuslän.

 

 

 

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september, 2014