Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Finansieras med stöd av:

       

 

 

Projektet är tänkt att arbeta med kompetenshöjande insatser och inspirationsverksamhet. Tanken är att övervinna den digitala klyftan och stödja människors och organisationers digitala lärande.
Fibernätverket i Norra Bohuslän är väl utbrett i vår region till skillnad från flera andra och behöver utnyttjas till mer än nöje. Företag behöver se möjligheterna med nischade tjänster och digitala säljmöjligheter. Föreningsverksamheter behöver stärkas digitalt så att kraften och samhällsengagemanget nyttjas där det kommer mest till nytta.
Projektet har möjlighet att stötta både föreningar, företagare och andra organisationer att starta nätverk kring gemensamma digitala utmaningar.

Vi kan tillsammans arbeta med hur man kan:

  • Nyttja de digitala verktygen bättre för möten, affärsverksamheter, affärsmodeller samt administration?
  • Effektivisera den digitala kommunikationen.
  • Samverkan digitalt.
  • Öka delaktighet för alla.
  • Använda tjänster som skapar nytta.
  • Ge högre kvalitet och effektivitet i den verksamhet som bedrivs.

Dagens digitala teknik är kraftfull, inspirerande, mångfacetterad, föränderlig och har potential att ändra världen. Nu behöver vi arbeta på att tillgängliggöra tekniken i vår digitalt funktionella region!

 

 

 

 

Uppdaterad av Bozzanova | 7 januari 2019