Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum har via tidigare samarbetsprojekt lyft fram turismen som en av de viktigaste tillväxtfaktorerna för norra Bohuslän.

Det är framförallt de stora och unika natur- och kulturvärdena som gör kusten till ett attraktivt mål för många turister. Dessa stora värden måste bevaras och skyddas så att de finns kvar för kommande generationer. Kusten i norra Bohuslän är mycket hårt drabbad av skräp och olja som sköljs upp på stränderna. För de/den som söker sig till kusten och skärgården för båtliv, bad, promenader och andra aktiviteter är det viktigt att inte mötas av stränder förorenade av skräp och olja.

Kostnaderna för att hålla kusten ren är mycket höga så därför måste frågan om strandstädningen i Bohuslän hanteras i ett bredare perspektiv. Detta projekt ska utarbeta ett förslag för en hållbar lösning och utveckling så att man bäst möjligt samordnar, utvecklar och finansierar de tjänster som behövs för en attraktiv och levande kust och skärgård i norra Bohuslän. På så sätt är det möjligt att gynna både naturvård och turism.

Projektbeskrivning
En regional arbetsgrupp har bildats som består av representanter för Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen, Västsvenska Turistrådet, Västra Götalandsregionen och de fem kommunerna.

Gruppen har gjort en kartläggning av hur natur- och miljövården är organiserad i kommunerna och inom Västkuststiftelsen. Man har också studerat alternativa organisationsformer och kommer att arbeta vidare med olika ideer och förslag till förändringar i finansiering och organisation för att hitta en idealisk lösning på hanteringen av nedskräpningen.

Det har också bildats en operativ grupp som består av Roland Olin från Västkuststiftelsen och ansvariga för natur och miljövård i de fem kommunerna. Denna grupp jobbar med att på bästa möjliga sätt organisera städningen av kusten och hantera skräpet så bra som möjligt ur ekologisk synpunkt

Projektverksamhet
En regional arbetsgrupp har bildats som består av representanter för Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen, Västsvenska Turistrådet, Västra Götalandsregionen och de fem kommunerna.

Gruppen har gjort en kartläggning av hur natur- och miljövården är organiserad i kommunerna och inom Västkuststiftelsen. Man har också studerat alternativa organisationsformer och kommer att arbeta vidare med olika ideer och förslag till förändringar i finansiering och organisation för att hitta en idealisk lösning på hanteringen av nedskräpningen.

Det har också bildats en operativ grupp som består av Roland Olin från Västkuststiftelsen och ansvariga för natur och miljövård i de fem kommunerna. Denna grupp jobbar med att på bästa möjliga sätt organisera städningen av kusten och hantera skräpet så bra som möjligt ur ekologisk synpunkt.

 

Uppdaterad av Bozzanova | 9 september 2014