Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Att skapa en långsiktig lösning för att bevara och utveckla natur- och miljövärden. Det var tanken med Attraktiv kust – en tillväxtfaktor i norra Bohuslän. Både organisation och långsiktig finansiering skulle presenteras genom en utredning.

Mål
Målet var en attraktiv och ren kustmiljö som kan bidra till en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Gemensam värdegrund
Det gällde att ta tillvara kunskap, ny samverkan och metodutveckling. Som utgångspunkt för utredningen användes den gemensamma värdegrunden som vi hade antagit i kustzonsprojektet, besöksnäringsstrategin samt de nationella miljökvalitetsmålen.

Strategiska dokument som bas
Detta innebar att en attraktiv kust definierades av redan färdiga strategiska dokument för norra Bohuslän. På så vis kunde vi också få önskvärd kvalitet på natur- och miljövård utifrån beslutade dokument.

De nationella miljökvalitetsmålen utgjorde en referens för att säkerställa att utredningens förslag bidrog till en ekologiskt hållbar utveckling. Vi bedömde att den ekonomiska och sociala utvecklingen var hållbar utifrån de antagna strategiska dokumenten.

Fortsätter i Ren kust
Erfarenheterna från Attraktiv kust kommer nu till nytta i satsningen Ren kust.

Uppdaterad av | 9 september 2014