Välkommen till Tillväxt Norra Bohuslän!

Tillväxt Norra Bohuslän är ett etablerat nätverk i norra Bohuslän, som delregion i Fyrbodal. Tillväxt Bohuslän har som mål att nå långsiktigt hållbar utveckling genom ökad samverkan i gemensamma frågor. Det handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Hållbar tillväxt är medlet och innebär en tillväxt som tar hänsyn till människa, miljö och ekonomi.

Senast uppdaterad av: Malin Lärk Datum: 2012-01-24

Postadress: Strömstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtsekretariatet, 452 80 Strömstad
Mobil: +46 (0)70-648 60 79 E-post: elsie.hellstrom@stromstad.se