Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Utveckla ditt företag med hjälp av en coach!

I tider som dessa, är det extra viktigt att utveckla och stabilisera sin verksamhet. Missa inte tillfället att kostnadsfritt arbeta ihop med en professionell affärscoach. Du bestämmer själv inom vilka områden du vill fokusera dialogen. Det kan gälla finansiering, covid-19, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk, forskningssamarbeten m.m.

Coachningen består av ett antal träffar med uppgifter däremellan och pågår under 2-3 månader på orten där du är verksam. Erbjudandet är begränsat och kostar dig inget mer än din hjälp med utvärderingen av metoden.
Så anmäl dig till din lokala näringslivsutvecklare redan nu!

Lysekil:              Renee.Daun@lysekil.se
Munkedal:        Clas.Hedlund@munkedal.se
Orust:                Ronny.Svensson@orust.se
Strömstad:       Ingela.Skarstrom@stromstad.se
Sotenäs:           Micael.Gustafsson@sotenas.se
Tanum:             Elenor.Olofsson@tanum.se

Röster från tidigare deltagare som fått coachning på hemmaplan:

”Jag har insett vad som ska prioriteras.”
”Detta har påskyndat många processer och ledde till nyanställning och struktur.”
”Vi har fått mer fokus på företaget, vad som ska göras och när.”

Coachning och rådgivning

Coachning hjälper företagaren och företaget framåt. Den förtydligar behoven som företagen har för att komma dit de vill. I det här arbetet så länkar vi också vidare till de insatser som finns tillgängliga i stödsystemen generellt och de som specifikt uppstår i spåren av Corona. Dessa insatser är ofta rådgivning inom specifika områden.

Citat från en av våra coacher

”Coachning handlar mycket om att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuläge och ett önskat läge. Det utgår från dig och vad du bäst behöver för din och företagets utveckling. Vi tillhandahåller en process och du fyller den med innehåll utifrån dina utmaningar. Vi har därför en förväntan om att du förbereder dig inför våra möten och har en uppfattning om vad du vill tala om. Med hjälp av frågor ger vi dig stöd för att du själv ska kunna utveckla strategier och planer för att nå dina mål.”

Uppstartsmöten Affärscoach Sprint 4

I sprint 4 är uppstartsmötena digitala vid dessa tillfällen:
2/11 14-1530
3/11 8-930
4/11 1730-1900

Ni bokar in ert möte med sin näringslivsutvecklare.
Är du intresserad av mer info finns lite på www.preactly.se/fyrbodal med lösenord: fyrbodal

Förlängt Projekt Maritim utveckling i Bohuslän 2.0

Glädjande nog har MUB förlängts i 1,5 år! Nu är Orust och Munkedal med de ursprungliga kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Huvudfokus för projektet blir att ytterligare testa och utveckla affärscoach arbetet samt utveckla lokala företagsarenor. Huvudfinansiärer förutom kommunerna och Göteborgs universitet är Fyrbodals kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Maritim Utveckling i Bohuslän del 1 var ett projekt med stöd ifrån EU’s regionala utvecklingsfond beviljat åt Tillväxt Norra Bohuslän. Projektet löpte under 3 år och hade en total budget på drygt 9 miljoner kronor. Projektets syfte var att stötta och skapa goda förutsättningar åt de maritima näringarna i Bohuslän. Vi har gjort denna film för att kortfattat summera projektet. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt varit engagerade i projektet!

 


Uppdaterad av Carl | 7 oktober 2020