Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Under 2017 pågår insatsområde 1: SWOT-analyser, affärsidéer, handlingsplaner

För att kunna arbeta fram plattformen Granitkusten krävs att man har ett gediget underlag om vad alla miljöer har och inte har, vilket tas fram i SWOT-analyserna i insatsområde 1. Kulturlandskapet,som är processledare, har tagit kontakt med föreningar och lokala entreprenörer i de 12 utvalda miljöerna och genomför workshoppar med de som visat intresse för deltagande. I Swot-analysen ska varje projekt förtydliga dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot och utifrån detta kan man sedan formulera handlingsplaner. Efter det genomförda processarbetet kommer materialet bearbetas
av Kulturlandskapet och sändas ut för återkoppling. I handlingsplanerna kan det unika och attraktiva för besökaren lyftas fram och affärsidén för varje besöksmål formuleras. Det kan också förtydligas vad som krävs inom respektive område för att stärka/stödja varje miljös eventuella behov gällande till exempel kunskapsinsamling/ sammanställning, kompetens eller infrastruktur samt hur respektive miljö kopplas till helheten för norra Bohuslän.

De projekt som finns kan delas in i följande teman:

• Konstnärliga upplevelser
• Kulturscener
• Vandringsleder
• Barn och ungdomar
• Guidning och förmedling
• Historik, berättande, inventering

Ett arbetsmodell över indelningen i teman kan du se här

Uppdaterad av Bozzanova | 2 oktober, 2017