Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Småbåtshantering – en tankeställare

Vilka sorters båtar, vilka sorters hamnar, om och hur vi målar och tvättar dem samt hur vi agerar spelar stor roll. Flytbryggor stör vattenutbytet. Småbåtar gödslar. Varsamhet med våra värden krävs samt en blick på långsamma förändringar över tid.

I Sannäsfjorden har man skapat spolplattor kopplade till små reningsverk samt utbildat entreprenörer och miljöfolk om hur man bygger och varför. Idag har Tanums kommun 9 sådana miljövänliga spolplattor. Ett föredöme för de andra kommunerna i Blå ÖP samarbetet! Sannäsprojektet presenterades av Kjell Nordberg ifrån Institutioner för Geovetenskaper vid Göteborgs Universitet.

Kjell beskrev också miljötillståndet i fjorden som mycket allvarligt. Han menar att förklaring till algblomningar och döda bottnar i denna fjord troligen är kopplat till de omfattande antal småbåtar som med större motorer löser CO2, CO, PAH:er och kväveföreningar i vattnet. Mer info om detta här. Samt rapporten!

Christin Eriksson ifrån DHI Sverige åskådliggjorde på ett tydligt sätt vad IPCC-sista rapport betyder för oss ifråga om havsnivåer och vindar. I korthet kan man säga att troligen kommer medelvattenståndet i norra Bohuslän öka med ca 60-70 cm på 100 år. Vi i Bohuslän är dock ganska vana vid havsnivåförändringar då kombinationen lågtryck och vind ofta skapar högt vattenstånd längs vår kust.

På utbildningsdagen med Tanums hamnar 14 november samlades hamn-, teknik-, miljö- och plan-tjänstemän.

För att se hur vi skall hantera våra resurser hållbart i framtiden behöver vi också blicka bakåt!

/Carl

En kommentar om “Småbåtshantering – en tankeställare

Kommentering är avstängd