Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Konferens om framtidens gästhamnar

Den 26 mars 2018 träffades aktörer inom gästhamnsverksamheten i norra Bohuslän för att delta i en konferens kring utvecklingen av våra gästhamnar. Detta var en andra träff som projekt Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB) anordnade – denna gång i kombination med slutkonferens för projekt Björkö hamn.

Digitalisering, värdskap och inspiration från Skottland

Ann-Sofie Strömbäck från Turistrådet Västsverige var en av gästföreläsarna under dagen. Hon poängterade vikten av digital närvaro inom gästhamnsverksamheten. Med bra information i sina digitala kanaler kan man spara tid och resurser.

Värdskap var en annan beröringspunkt under dagen. Ann-Sofie informerade om Turistrådets digitala utbildning i värdskap som är kostnadsfri och öppen för alla.

En annan föreläsare var Ann Haraldsson från Södra Bohuslän Turism som gav ett inspirerande omvärldsperspektiv. Hon berättade om en studieresa till Skottland där man genom investeringar i hamnverksamheten sett positiva resultat som ökning i turistrelaterade intäkter och fler arbetstillfällen.

Hållbara hamnar

Hur ser framtidens marina ut från ett miljöperspektiv? Emma Nohrén, riksdagsledamot MP och havspolitisk talesperson, konstaterade att framtidens marina är en hållbar marina – besökarna i våra gästhamnar vill göra rätt. Hon sa också att det från regeringens håll troligtvis inte kommer satsas på nya marinor utan snarare utveckling av befintliga.

Dick Netterlid från Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) berättade att även där finns ett fokus på hållbara hamnar. RGS arbetar med kvalitetssäkring och för en växande besöksnäring i våra hamnar. Just nu pågår en pilotstudie i samarbete med Blå flagg. Kontakta Dick för mer information dick@netterlid.com. Varje höst hålls en rikskonferens för medlemmarna i RGS som i år kommer att vara i Stockholm.

Konkreta åtgärder i våra hamnar

Under eftermiddagens workshop fick deltagarna i uppgift att diskutera kring vad som behövs göras i hamnarna och hur de kan hjälpa varandra i det arbetet. En tanke var att gå samman kring en mer miljövänlig sophantering och eventuellt ha ett enhetligt sophanteringssystem längs hela kusten.

Konferensen avslutades med en guidad rundvandring i Skärhamns gästhamn.

Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän

Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän skapar förutsättningar för små och medelstora företag att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft. Läs mer om Maritim Utveckling i Bohuslän

https://www.tillvaxtbohuslan.se/mub/