Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

HaV ger sex miljoner kronor till Ren och attraktiv kust!

Bild på nät och skräpNu har vi mottagit det positiva beskedet att vår satsning Ren och attraktiv kust  beviljas sex miljoner kronor för att minska skräpet längs bohuskusten. Nedskräpningen längs vår kust är ett enormt problem som drabbar människor, djur och natur i många led och år framöver. Se vår film om problematiken här. Det är också ett stort finansiellt bekymmer för kommunerna som drabbas, då de själva ansvarar för allt skräp som flyter i land. Skräpet kommer från hela Europa. Från kommunernas sida har man ingen möjlighet att ekonomiskt hålla efter den enorma nedskräpningen som drabbar bohuskusten allra hårdast. Med detta som grund sökte vi medel från Havs- och vattenmyndigheten, för att kunna arbeta effektivt och långsiktigt med problematiken.

De punkter i vår ansökan som låg till motivering för beslutet är:

  • Skapa en samverkansplattform som kan ta tillvara och leda de insatser som organisationer och andra grupper (ideella och kommersiella) erbjuder sig att genomföra
  • Arbeta för en attraktiv kust med rena stränder utan föroreningar som ilandflutet maritimt skräp som kan skada kustmiljön och den marina miljön.
  • Verkställa åtgärderna för omhändertagandet av ilandflutet maritimt skräp enligt åtgärdsplanen i samrådshandlingen God Havsmiljö 2020.

Att få fullständig finansiering för kostnaderna kring strandstädningen är tyvärr inte realistiskt. Vi inser allt mer vikten av de ideella krafter som engagerar sig kring detta, och glädjande nog kan vi se en stor ökning av intresset för miljön de senaste åren hos dessa. Man börjar inse konsekvenserna av nedskräpningen, och ser effekterna på vår vackra kust. Med gemensamma krafter hoppas vi få kontroll över problematiken. Med hjälp av dessa medel så ska vi bygga upp en samverkansplattform, för att organisera arbetet dels från kommunens sida men också de ideella krafternas arbete. Projektet strandstädarkartan har varit väldigt framgångsrikt, och är även en av delarna som man från Havs- och vattenmyndigheten lyfter som ett viktigt och mycket bra initiativ.

Läs beslutet till Norra Bohuslän här