Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Ansökan inlämnad till havs- och vattenmyndigheten angående stöd till ren och attraktiv kust

När vi inom satsningen ”Attraktiv kust” (strandstädningsprojektet) började sätta oss in i ”EU:s  maritima direktivet och deskriptor 10 ( som handlar om marint avfall) hade Tillväxt Bohuslän som mål att vi skulle få in en skrivning i den svenska versionen d.v.s ”God Havsmiljö 2020”, som nu är på remiss till kommunerna. I remissupplagan finns i åtgärdsplanen under rubriken ”marint avfall” bilagda åtgärd –faktablad 22.
Det finns även faktablad om omhändertagande av fiskeredskap samt informationsinsatser avseende marint skräp och avfall till allmänheten m.fl. Det finns ytterligare skrivningar i remissupplaga samhällsekonomiska konsekvenser etc.

Tillväxt norra Bohuslän har tillsammans med många goda krafter lyckats få in en skrivning kring om Bohuskommunernas problematik . Länk till remissen: remiss åtgärdsprogram havsmiljön februari 2015

I remissen god havsmiljö 2020 så finns ett förslag om att havs- och vattenmyndigheten ska ge ett form av anslag till Bohuslän för att stötta kommunerna i arbetet med strandstädningen. Vi har nu gjort en gemensam ansökan om de medlen för hela Bohuslän. Norra Bohuslän var initiativtagare till projektet som startade 2008, och sedan 2012 har nästan alla kommuner anslutit sig. Läs mer om detta under Ren Kust.

Bild på nät och skräp