Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Varje timme, året runt, flyter det iland en kubikmeter marint skräp vid Bohusläns kust. Avfallet är ett hot mot turistnäringen, fisket och andra verksamheter med kust och hav som bas – men också hela vår havsmiljö. Samma problem finns i Norge och Danmark och tillsammans driver vi nu förprojektet Ren kustlinje för att hitta lösningar.

( Detta projekt är nu en avslutad satsning för Tillväxt Norra Bohuslän, och drivs vidare i ett nytt projekt som du kan läsa mer om här )

Mål

Målet med förprojektet Ren kustlinje är att hitta former för att ta hand om det marina avfallet och stoppa nedskräpningen redan vid källan. Därför kartlägger vi arbetsmetoder, utforskar finansieringsmodeller och samverkar med forskningsinstitut.

Nationellt och regionalt för vi en dialog om marint avfall och lokalt har vi ett samarbete över gränserna. Vi är aktiva i det internationella utvecklingsarbetet inom EU, i första hand via nationella myndigheter och organisationer samt organisationen KIMO.

Huvudprojekt nästa steg

Dessutom bildar Tillväxt Norra Bohuslän tillsammans danska och norska kommuner partnerskap för att under EU:s nästa Interreg-period kunna driva ett huvudprojekt inom marint skräp. Då kommer vi att utveckla arbetssätt, modeller för finansiering, metoder för sortering och hantering av statistik. Vi ska även föra ut forskningsresultat på lokal nivå för att medverka till att havs- och kustmiljön blir bättre.

Stärka teknisk utveckling

Det är mycket viktigt att hitta långsiktiga lösningar för marint avfall. Därför är det ett prioriterat område att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Nya tekniska lösningar kan också leda till nya jobb med att sortera och återvinna marint skräp. En uppgift är även att utveckla metoder för att kartlägga och mäta skräpet.

Öka konkurrenskraften

Inom förprojektet finns företag och organisationer som utvecklar nya affärsidéer med koppling till marint avfall, till exempel återanvändning och återvinning av skräpet. Det kan bidra till att öka företagens konkurrenskraft.

Främja sysselsättningen

När nya affärsidéer föds kan det främja sysselsättningenoch öka arbetskraftens rörlighet.

Minska koldioxidutsläppen

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi är viktigt i hela vårt samhälle, även för havsmiljön. I förprojektet kommer vi dock inte att fokusera på aktiviteter för att minska koldioxidutsläppen.

Investera i bildning

Det är oerhört viktigt utveckla infrastrukturer för utbildning och fortbildning. Miljöproblem hotar haven och kusten och det gäller att kunna möta dem. Forskningsresultat behöver omsättas till kunskap och ”verktyg” för människor i olika ålder och grupper.

Starkare samarbeten

Ett viktigt syfte med förprojektet är att öka kapaciteten och effektiviteten för att kunna ta hand om det marina skräpet och stoppa nedskräpningen vid källan. Det kräver ett samarbete – internationellt, nationellt, regionalt och kommunalt.

Organisation

Förprojektet Ren kustlinje har partnerskap med kommuner, avfallsbolag, regionala organisationer och internationella organisationer. Parterna kopplar projektet till ordinarie styr- och ledningsgrupper i respektive land för att förankra det kommande huvudprojektet.

Strömstad kommun är svensk projektägare och Oslofjordens Friluftsråd norsk.

 

Bilder från studiebesöket i Danmark

 

webb-Omsparad-bildwebb-omsparad-bild-2-

 

 

Finansiärer

Samlet EUOKS-logo_farve_lilleSV

 

Medfinansiärer

Övriga kommuner i Bohuslän

 

Partners

Orust kommun – svensk partner
Kimo – Dansk partner
Esoe Avfallsbolaget – Dansk partner
Oslofjordens friluftsråd – Norsk partner

Uppdaterad av Bozzanova | 8 mars 2017