Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Tillväxt kräver planering!

Tillväxtverket bjöd den 5 november tillsammans med Boverket in till en konferens, kallad ”Tillväxt kräver planering!”, i Stockholm. Konferensen var enligt Janna Valik, generaldirektör för Boverket, och Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, tänkt som en kickoff-konferens för programmet som är tänkt att utveckla samordningen mellan näringslivsutveckling och fysisk planering. Programmet pågår under tre år, och ska verka för att stärka sambandet mellan fysisk planering och tillväxtarbete. Fokus ska vara att skapa dialogarenor och att det ska göras verkliga saker tillsammans, där vi ska dra nytta av varandras kompetens på riktigt. På plats på Norra Latin fanns tjänstemän som arbetar med antingen fysisk planering eller näringsliv på olika sätt, samt ett fåtal representanter från själva näringslivet.

Under dagen, som främst var tänkt för inspiration och nätverkande, hölls föreläsningar av bl.a. Falun och Borlänge kommuner, Östra Göinge tillsammans med Region Skåne, och Skistar. Den gemensamma nämnaren för nämnda aktörer var ett fungerande samarbete mellan näringsliv och fysisk planering. På eftermiddagen höll även statssekreterarna Marita Ljung och Ulf Perbo en gemensam föreläsning, där regeringens syn på dagens tema presenterades.

Tydligt efter dagen är att det finns mycket att göra, för att få en utveckling där framtidens näringsliv och den fysiska planeringen arbetar tillsammans för att få den tillväxt som eftersträvas. Förhoppningsvis bidrar det nu uppstartade programmet till att vi kommer en bit på vägen!

/Emelie