Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Statligt bidrag till strandstädning av Bohuskusten

Det är viktigt att både städa och förebygga nedskräpning. Naturvårdsverket föreslår idag till regeringen att kommunerna får ett utökat och tydligare ansvar för att städa nedskräpade områden. Statliga medel bör anslås till strandstädning på västkusten då skräpmätningar visar att det varje år flyter i land minst lika mycket skräp till Bohuskusten som i resten av Sverige.

Marin nedskräpning är på Bohuskusten är ett stort problem. Naturvårdsverket föreslår därför utökade anslag till Havs- och vattenmyndigheten som i sin tur får fördela medel till strandstädningen.

– Vi uppskattar att det är runt 80 procent skräp som kommer från andra länder och därför har västkustkommuner som drabbas av marin nedskräpning små möjligheter att förbygga det, säger Maria Ivarsson, handläggare på sektionen för miljöfarlig verksamhet och kretslopp .

Kommuner föreslås få utökat och förtydligat ansvar för renhållning

Nedskräpning medför skador på växt- och djurliv och bidrar till att miljöer upplevs som otrevliga och otrygga. Det finns ingen riktigt bra, översiktlig nationell statistik på hur stor nedskräpningen är. Naturvårdsverket föreslår att kommunernas renhållningsansvar utökas och förtydligas. Kommunerna kommer i högre utsträckning än idag behöva vidta åtgärder till skydd för växter, djur och naturmiljöer som är tillgänglig för allmänheten.

Nedskräpningsboten bör finnas kvar

All nedskräpning är förbjuden. Men all nedskräpning är inte straffbar. Personer som skräpar ner med snabbmatsförpackningar och liknande föremål kan idag bestraffas med en så kallad nedskräpningsbot direkt på platsen. Utredningen visar att det i praktiken är få som bötfälls men att boten fungerar som ett bra verktyg för polisen att se till att folk plockar upp efter sig och den avlastar det övriga rättssystemet.

Idag är det dock inte straffbart att slänga småskräp som en enstaka fimpar, tuggummi, äppelskrutt eller glasspapper.

-Vi anser inte att det är skäligt att ändra lagstiftningen och införa böter för precis all nedskräpning. Cigarettfimpar är både störande och förfulande men för att det ska vara motiverat att ändra lagstiftningen för att skilja ut fimparna från annat ”småskräp” som idag inte berörs av nedskräpningsboten då anser vi att det behövs underlag som tydligare visar på risk för skada på miljön, säger Emma Sjöberg, jurist sektionen för art- och områdesskydd.

Inga förändringar avseende nedskräpningsboten föreslås. Bedömningen har gjorts med stöd av Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Polisen.

Så kan du bidra till en renare miljö

  • Släng inte fimpar eller annat småskräp på gatan
  • Plocka upp efter dig när du har haft picknick i naturen
  • Minska din förbrukning av engångsartiklar som lätt riskerar att bli skräp
  • Utbilda dina barn och ungdomar att inte slänga småskräp på gator och i naturen
  • Hjälp till att plocka upp efter andra som tappat skräp
  • Bygg inte på med mer skräp på spontantippar i naturen
  • Åka med skräp till Återvinningscentraler

Bild på nät och skräp