Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Skrivelse till Havs och Vattenmyndigheten

Havs och Vattenmyndigheten låter för närvarande utreda det svenska systemet med överlåtbara fiskerättigheter för det svenska pelagiska fisket. Resultatet ska sedan användas som ett underlag i arbetet för att utforma nationella regler som styr mot målen i den nya Gemensamma fiskeripolitiken där bland annat utkastförbud ingår.

Kustkommunerna i Norra Bohuslän har nu skickat en skrivelse till myndigheten. Syftet är att kommunerna vill bli delaktiga i processen då de är starkt beroende av det lokalt förankrade fisket.
I regionen har man under många år arbetat med utvecklingen av ett hållbart fiske. Man har gjort en rad insatser för att skapa en hållbar förvaltning av både fiskeresurser och områdets naturvärden.

Genom skrivelsen hoppas man få vara med och designa det kommande regelverket, så att dess kustkommuner kan fortsätta utveckla fiskeriet till en hållbar och stark sysselsättning.