Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Paneldebatt bland riksdagsledamöter i Grundsund 15/3

Bohusläns skärgårdsråd bjöd in riksdagsledamöterna som representerar Bohuslän för att höra deras syn på frågor som är viktiga för skärgårdsrådet.

Regelverk och process för havsplanering stod högt på agenda för bland annat Lars Tysklind (fp) som också jobbade med dessa frågor.
Strandskyddsrevideringen diskuterades och det framkom flera röster som menade att Länsstyrelsernas samlade tolkning hade missat lagstiftarnas syfte med revideringen. Denna revidering pågår nu ute i kommunerna och hur detta ställningstagande kommer påverka denna process återstår att se.

Infrastruktur, kollektivtrafik samt balans mellan värna och nyttja var andra synpunkter som lyftes som viktiga för att främja skärgården. I allmänhet uppfattade jag politikerna som ganska eniga i många frågor. Glädjande var att hela panelen generellt stod bakom strandskyddet och menade att det har varit till gagn för Bohuslän och Sverige.

Det var roligt att se att våra kommuner har flera representanter på högsta nivå. Åsa Torstensson – Strömstad (c, avgående), Lars-Arne Staxäng – Lysekil (m), Lars Tysklind – Strömstad (fp), Emma Nohrén – Lysekil (mp, tillträdande) och Jan-Olof Larsson – Sotenäs (s) var alla med i panelen.

Skärgårdsrådet och politikerna fick också lite information om Blå ÖP och Maritim näringslivsstrategi.

/Carl