Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

”Hav och samhälle” – Konferens på Lindholmen

Hav och samhälle är Havsmiljöinstitutets årligen återkommande konferens. Den betonar kopplingen mellan samhällsutveckling och tillståndet i havsmiljön. Med konferensen vill man främja en aktiv dialog mellan forskare, förvaltning och politiker. Målet är att skapa en bättre förståelse för vad som behövs för att förbättra havsmiljön.

I år handlade konferensen om hur svensk havsmiljöförvaltning ska använda nya vetenskapliga rön om bedömnings­grunder och miljöindikatorer för att ge en samlad bild av tillståndet i svenska havs- och inlandsvatten.

Under den första dagen på konferensen kom färska resultat från forskningsprogrammet WATERS som presenterades och diskuterades av forskare, förvaltning och beslutsfattare. Målet för forskarna inom WATERS har varit att utveckla och förbättra ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet, som används för att klassificera status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Under konferensens andra dag diskuterades hur vattenförvaltande myndigheter nu kan ta nästa steg och använda de vetenskapliga resultaten i nästa generation av bedömningsgrunder för sötvatten, kust och hav. Vi försöker också klargöra hur resultaten kan bli användbara för miljötjänstemän i län och kommuner. Erfarenheter av höjdpunkter, fallgropar och förbättringsbehov i bedömningsarbetet från olika delar av landet diskuterades också.

hav-samhalle-stor