Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Första mötet med den politiska referensgruppen

Blå ÖP-arbetet passerade ytterligare en milstolpe då den politiska referensgruppen ifrån de fyra kommunerna sågs på Laholmen i Strömstad den 18 november. Engagerade politiker med ansvar för miljö-, översikts- och detaljplanarbete ifrån de fyra kommunerna deltog i mötet.

Det blev tydligt vad ”Blå ÖP med maritim näringslivsstrategi” skall försöka göra, nämligen underlätta för att nyttja havet hållbart. Referensgruppen skall återkomma med jämna mellanrum för att ge perspektiv på arbetet och föra in frågor de har plockat upp på annat håll.

En fråga som togs upp specifikt var strandskydd. Just nu pågår en översyn och stärkning av strandskyddet. Det diskuterades vad Blå ÖP har för roll i denna fråga. Generellt kan man säga att en Blå ÖP inte kan ändra på strandskyddsbestämmelser. Däremot kan ÖPn peka ut specifika områden för olika verksamheter och ÖPn är vägledande när det gäller dispensärenden.

Många goda synpunkter kom fram på mötet. Ifrån vår grupp lyftes exempelvis att man borde försöka ha koll på hur stort trycket är på att etablera havsanknuten verksamhet i vårt område. Statistik i detta borde kunna fås från Länsstyrelsen eller tas fram av kommunerna.

I mångt och mycket tror jag att det var en givande dag både för politiker och tjänstemän. Eventuellt kom vi också ett steg närmare svaret på frågan: ”Var gör vi vad, på havet?”

/Carl