Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Eskil och Fiskekommunerna

I måndags, 10/2, gästade landsbygdsminister Eskil Erlandsson Göteborg och Fiskekommunerna. På det välbesökta seminariet presenterades rapporter om fisket och havets betydelse för Västkustens och Bohusläns kustkommuner.

Diskussionen som följde lyfte flera viktiga frågor även om politiken under detta valår inte gav direkt tydliga svar. Här följer några av dessa.

Utvecklingen av vattenbruk i Bohuslän skulle gynnas avsevärt av om vattenbruket bredvid rennäring, fiskenäring, jordbruk och skogsbruk skulle räknas som en areell näring. Det skulle innebära ett automatiskt undantag ifrån strandskyddsreglering på samma sätt som dessa näringar. Eskil uttryckte att detta ligger på bordet vilket torde betyda att frågan bereds.

De nationella strategierna delas av flera departement och det klargjordes tydligt att dessa strategier behöver samordnas och inte motverka varandra. Den nationella Maritima strategin är ju som exempel kopplad till tillväxt-, miljö-, landsbygds- och näringsdepartementet samt därunder liggande myndigheter och verk.

Säljbara individuella kvoter är en viktig fråga för det kustnära fisket. Det finns sätt att designa dessa så att det småskaliga, kustnära fisket kan överleva. Gör man det fel så har vi snart bara några stora fiskefartyg kvar. Landsbygdsministern uttryckte att man skulle värna om det kustnära fisket och fiskarna i dessa kommande regleringar. En tydligare definition på kustnära, inklusive eller exklusive småskaligt, efterlystes också.

Eskil ställde sig också positiv till förslaget ifrån Claes-Åke Sörkvist att norra Bohuslän skulle kunna fungera som en referensgrupp i havsplanerings- och kustfiskefrågor. Slutbudskapet var att kust, hav och fiske är viktigt för kustkommunerna och havsplanering blir allt viktigare.

/Carl