Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Nulägesbeskrivningen av Västerhavsplanen är gjord med en analys baserad i ekosystemtjänster. Nyligen kom regeringen med en proposition innehållandes en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den hittar du här.

Ekosystemtjänster är tjänster som naturen leverar till oss (gratis). Ofta tänker vi inte på dem utan tar dem för självklara. Exempelvis syre, CO2-lagring, klimat, etc.

Man kan dela in dem i 4 grupper:
Försörjande (råvaror (inkl mat), syre, etc)
Kulturella (upplevelser, utbildning, etc.)
Stödjande (primärproduktion, biologisk mångfald, etc.)
Reglerande (klimat, övergödningshantering, avfallsnedbrytning, etc.)

I planering kan man använda dem som utgångspunkt i en analys. Vilka tjänster levererar den här ålgräsängen, exempelvis.

/Carl