Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

Besök ifrån Bohusläns Skärgårdsråd

Jan-Eric och Anette kom på besök ifrån Bohusläns Skärgårdsråd. De jobbar med ett informationsprojekt där man sprider info om Blå Öp arbetet samt det Maritima Klustret i Västra Götaland.

De möter mycket intresse på sina olika träffar i kustsamhällena och när man börjar prata om attraktivitet och levande kustsamhällen kommer diskussionerna verkligen igång. Det finns en uttalad oro om att kustsamhällena blir för exklusiva för helårsboende och att många arbetstagare väljer att pendla ut till kusten när boendet blir för stort. Man tror att sjöbodar och bryggor nu kommer gå samma väg som de gamla husen i Skärgården. Skärgårdsrådet fokuserar skärgårdens perspektiv till skillnad ifrån Tillväxt Norra Bohuslän som mer ser hela kommunernas.

Ifrån diskussionerna dyker det upp synpunkter på att ordval och formuleringar är bra men efterlevnad enligt tidigare beslut varierar. Hur ska man/vi göra något konkret för att förverkliga målen? Anette och Jan-Eric kommer att delta på landsbygdsriksdagen på Gotland och diskutera dessa frågor nationellt. Tillväxt Norra Bohuslän är mycket glada för att de genomför detta arbete.

Frågor som lämnas obesvarade vid vårt möte är: Vad är Turism på våra villkor?, Kommer man kunna leverera på de 14 blå samhällsbyggnadsmålen? Hur ser motsättningen fiskare och akademi ut idag? Vad kan vända den negativa befolkningsutvecklingen i Skärgården? Borde man göra mer gemensam reklam för Norra Bohuslän?

bohuslans-skargardsrad