Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

Den blå översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Ett förslag har varit utsänt på samråd mars-juni 2017. Nu skickas ett bearbetat förslag på utställning. Syftet med utställningen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.

Blå ÖP kommer enligt tidsplanen vara på utställning 15 mars till 15 maj 2018. Nu är det sista chansen att tycka till om handlingen. Nedan finner du samtliga dokument och den interaktiva kartan som visar de planerade områdena. Längst ner på sidan kan du lämna dina synpunkter på den Blå Översiktsplanen.

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 15 maj 2018 per e-mail, brev eller via formuläret nedan.

Under utställningstiden kan ytterligare informationsmöten per kommun bli aktuella. Tider och platser för dessa möten kommer att annonseras på respektive kommuns hemsida, på http://www.tillvaxtbohuslan.se samt i ortstidningar.

 

 

 

Blå ÖP Utställning följebrev 2018-03-15

Planbeskrivning_Blå ÖP_utställning_180309 (hög upplösning)

Planbeskrivning_Blå ÖP_utställning_180309 (mindre fil)

Planeringsförutsättningar_Blå ÖP_utställning_180309 (hög upplösning)

Planeringsförutsättningar_Blå ÖP_utställning_180309 (mindre fil)

Rekommendationer_Blå ÖP_utställning_180309_(hög upplösning)

Rekommendationskarta_Blå ÖP_utställning_180309 (mindre fil)

20171201 Samrådsredogörelse Blå ÖP

Webbkartan kan du kika på här: Blå översiktsplan webbkarta

 

Blå ÖP: Utställning 2018

Lämna dina synpunkter på den Blå Översiktsplanen här.
  • Dra filer hit eller
    Accepterade filtyper: jpg, png, docx, doc, pdf, xlsx, xls, ppt, pptx.
Uppdaterad av Bozzanova | 12 april 2018