Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en fördjupad översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

Den blå översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Blå ÖP har varit på samråd mars-maj 2017.

Ett justerat förslag har varit på utställning 15 mars till 15 maj 2018.

Synpunkter har kommit in och nedan finns utkast på utställningsutlåtande inklusive förslag på ändringar, planbeskrivning med ändringar i rött (ej helt färdig formulerade) samt rekommendationskarta (kartan kommer justeras).

Ändringarna man kan göra i detta läge utan ny utställning är inte särskilt stora och länsstyrelsens yttrande som samlar myndigheternas svar läggs till handlingen och markeras i handlingen.

Om ni politiker och tjänstemän har synpunkter på utlåtandet eller hur vi justerar i detta läget så lämna dessa senast 24 juni 2018 per e-mail till carl.dahlberg@lysekil.se (detta är inte ett officiellt samråd)

Tidplan framåt:

Tillväxt Norra Bohusläns Styrgrupp beslut 29/6
Till kommunernas KS beredning 5/7
Godkännande av antagandehandling i KS*4 22/8-5/9
Antagande i KF*4 17/9-27/9

 

Bla_OP_utställningsutlåtande_20180614

Rekommendationer_Bla OP_antagande_utkast_1180613

Planbeskrivning_Bla OP_antagande_utkast_180614

 

 

Webbkartan ifrån utställningsperioden kan du kika på här: Blå översiktsplan webbkarta

 

 

 

Uppdaterad av Carl | 14 juni 2018