Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.
Hoppa till innehåll

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en fördjupad översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

Den blå översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Blå ÖP har varit på samråd mars-maj 2017.

Ett justerat förslag har varit på utställning 15 mars till 15 maj 2018.

Tidplan framåt:

Till kommunernas KS beredning 5/7
Godkännande av antagandehandling i KS*4 22/8-5/9
Antagande i KF*4 17/9-27/9

Nedan finns handlingarna inför KS:

Blå_ÖP_utställningsutlåtande_20180614

Rekommendationskarta_Blå ÖP_antagande_180705

Planbeskrivning_Blå ÖP_antagande_180705

Planeringsförutsättningar_Blå ÖP_antagande_180705

Lågupplösta filer (enklare att ladda ner)

Rekommendationskarta_Blå ÖP_antagande_180705_låg

Planbeskrivning_Blå ÖP_antagande_180705_låg

Planeringsförutsättningar_Blå ÖP_antagande_180705_låg

 

Webbkartan ifrån utställningsperioden kan du kika på här: Blå översiktsplan webbkarta

 

 

Uppdaterad av Carl | 5 juli 2018